Handboek RVB-BOEI


Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

BOEI-Adviseur


Binnen het domein van inspecties en advies op basis van het Handboek RVB-BOEI, dat wordt gehanteerd door een aantal opdrachtgevers bestaan een tweetal profielen die door deze opdrachtgevers worden voorgeschreven voor het uitvoeren van inspectie- en advieswerkzaamheden, binnen het domein van het Handboek.


Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

Deze inspecteur heeft als basis dezelfde kennis en vaardigheden als Erkend Onderhoudskundig Inspecteur (volgens de Maatlat). Daarboven is deze inspecteur door middel van een praktijkexamen getoetst op de toepassing van het Handboek-RVB-BOEI. Deze inspecteur is door een onafhankelijk certificerend instituut (Hobéon) gecertificeerd voor een periode van vijf jaar, waarna een hertoetsing zal plaatsvinden.

BOEI-Adviseur

De wijze waarop het advies tot stand komt dat dat deze adviseur verstrekt is voorgeschreven in het Handboek RVB-BOEI en is gebaseerd op inspecties zoals deze worden aangeleverd door de Gecertificeerde Inspecteur BOEI. De wijze van adviseren en rapporteren is geheel ingekaderd door het Handboek.
Deze adviseur is niet gecertificeerd, voor zover ons bekend worden deze adviseurs alleen ingezet als deze ook Gecertificeerd Inspecteur zijn.

 


Deze opleidingen zijn beschikbaar voor  registratie als  Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI en BOEI-Adviseur

let op: alleen een afgelegd examen met een diploma of certificaat tellen – een certificaat van deelname wordt niet geaccepteerd voor registratie.