Comog Onderhoudskundige Vastgoed

Comog Onderhoudskundige Vastgoed

Afkorting COV
Werk- en denkniveau (minimaal) NLQF-5
Onderverdelingen of disciplines geen
Functiegroep Coördinatie

 

De Comog Onderhoudskundige Vastgoed heeft een brede ervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed. De Onderhoudskundige is werkzaam in functies als projectleider onderhoud/onderhoudsbeheer voor een adviesbureau, een organisatie die eigen onroerend goed of onroerend goed van derden beheert. Als technisch beheerder en/of een leidinggevende aan een technische of facilitaire dienst van een bedrijf of instelling, of als projectleider Beheer en Onderhoud bij een uitvoerende partij.

De Comog Onderhoudskundige Vastgoed is werkzaam in één van de volgende functies en /of functiefamilies:

 • Projectleider Onderhoud/Onderhoudsbeheer etc. in dienst van een adviesbureau, een organisatie die eigen onroerend goed beheert of onroerend goed van derden.
 • Technisch beheerder of leidinggevende aan een Technische of Facilitaire dienst van een bedrijf of instelling.
 • Projectleider beheer en onderhoud bij een uitvoerende partij.

De Comog Onderhoudskundige Vastgoed houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Waarborgen van strategie en beleid van de onderhoudsorganisatie
 • Organiseren van onderhoudsprocessen
 • Beheren van onderhoudsmiddelen
 • Bewaken van veiligheid, gezondheid en milieu
 • Verbeteren van onderhoudsprocessen
 • Aanbesteden en contracteren
 • Communiceren

terug naar registeroverzicht

 • Eisen voor toelating tot dit register

  Tot en met 2018 werden de eisen van toelating tot dit register opgesteld en bewaakt door de Sertum Waarborgcommissie. Vanaf 2019 is hiervoor de Accreditatiecommissie Coördinator in de plaats gekomen. Zie voor de samenstelling van deze commissie elders op deze site.

  Uw diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden.

  Registratievereisten

  Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven indien deze beschikt over het certificaat of diploma:

  • Comog Onderhoudskundige Vastgoed

  Dit certificaat wordt uitgeschreven door de volgende partijen:

  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV).

  Er zijn geen aanvullende registratievereisten

 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij SCEV voor het afleggen van het examen.

  Voor alle overige kandidaten bevelen wij één van nevenstaande opleidingen aan.

  LET OP: Sertum beoordeelt niet de inhoud van de opleidingen, alleen het examen wordt inhoudelijk beoordeeld voor toelating.

  Partijen die op dit moment opleidingen verzorgen voor dit certificaat zijn:

  • AVVO Als opvolger van de opleiding die jarenlang verzorgd is door de gezamenlijke ROC’s Rotterdam, Zwolle, Haarlem en Eindhoven, wordt de opleiding verzorgd door AVVO – opleidingslocatie Breda.
  • BOB opleidingen  Aan het ruime palet van opleidingen dat BOB sinds jaar en dag verzorgt wordt binnenkort de opleiding Onderhoudskundig Coördinator toegevoegd. Deze opleiding wordt geëxamineerd door SCEV. Opleidingslocatie: Amersfoort

  Let op. Hierbij dient te worden aangetekend dat de verschillende opleiders, adviseurs op een verschillend niveau examineren, allen boven de eisen die zijn gesteld in deze registerbeschrijving.

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.

  LET OP: alleen PE bijeenkomsten die zijn goedgekeurd door de Accreditatie-commissie Coördinator worden geaccepteerd als een geldige PE.

  Permanente Educatie

  De geregistreerde dient deel te nemen aan:

  • Jaarlijkse twee PE-bijeenkomsten

  Door het Sertum bestuur, ondersteund door de Accreditatiecommissie Coördinator wordt vastgesteld welke PE-Bijeenkomsten geldig zijn.

  Hertoetsing

  Voor het register Comog Onderhoudskundige Vastgoed is geen hertoetsing voorgeschreven.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschijving Comog Onderhoudskundige Vastgoed 2.0 01-11-2019
         
  Sertum Algemeen geldende documenten