Registratie procedures

Registratie procedures

Om te kunnen registreren of certificeren bestaan twee procedures:

 1. Sertum registratie
 2. Hobéon certificatie

Voorbereiding

 • U heeft een Sertum account nodig om registratie aan te vragen, heeft u geen account dan kunt u hier de instructie vinden om deze eerst aan te maken.
 • Voor sommige registers (Erkenden registers én Gecertificeerden registers) is het uploaden van een pasfoto een vereiste.
 • Leest u de registratievereisten van het register waarvoor u wilt registreren eerst door.
  Incomplete aanvragen leiden niet tot registratie.
 • Zorg dat u een goed leesbare PDF van al uw documenten beschikbaar heeft om te kunnen uploaden.

Sertum registraties

 • Maak in Mijn Sertum, een nieuwe aanvraag voor registratie
 • Upload de gevraagde documenten (doorgaans diploma en cijferlijst).
 • De aanvraag wordt  binnen tien werkdagen door Sertum Registratiebeheer beoordeeld op volledigheid.
 • De aangeleverde documenten worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de registratievereisten van het betreffende register
 • Sertum neemt een beslissing over al dan niet uitvoeren van de registratie
 • Sertum communiceert per email met de aanvrager over de status van de aanvraag.
 • Sertum voert in geval van een positief besluit de registratie uit in het openbare register
 • Indien deze aanvraag de eerste registratie is wordt een factuur verstuurd voor de inschrijving.

  Indien een registratie wordt afgewezen of aangehouden communiceert Sertum hierover per email met de aanvrager.

Hobéon Certificatie

 • Maak in Mijn Sertum, een nieuwe aanvraag voor certificatie
 • Upload de gevraagde documenten (doorgaans diploma, cijferlijst en certificatie-overeenkomst).
 • De aanvraag wordt  binnen tien werkdagen door Sertum Registratiebeheer beoordeeld op volledigheid.
 • Indien u nog geen contact heeft gehad met de certificerende instelling (Hobéon) zorgt Sertum ervoor dat contact wordt opgenomen.
 • De aangeleverde documenten worden beoordeeld op volledigheid en relevantie.
 • Op het moment dat de aanvraag compleet is, wordt door Sertum een verzoek tot beoordeling van de certificatie aan Hobéon gezonden.
 • Hobéon neemt een beslissing over al dan niet uitvoeren van de certificatie
 • Hobéon communiceert per email met de aanvrager over de beslissing tot certificatie.
 • Sertum voert in geval van certificatie de registratie uit in het openbare register
 • Sertum stuurt de factuur voor de inschrijving (indien van toepassing) en de certificatiekosten.Indien een aanvraag incompleet is, communiceert Sertum hierover per email met de aanvrager.

De certificatie is een samenwerking tussen Sertum (registratie, administratie en facturatie) en Hobéon (certificatie, kwaliteitsbewaking).


Vragen

 • Heeft u vragen over de registratie of certificatie, dan kunt u altijd mailen naar register@sertum.nl