Certificerende Instelling

Certificerende Instelling

 

Alle registers die in de naam ‘Gecertificeerd’ dragen zijn gebaseerd op persoonscertificatie door Hobéon te ‘s-Gravenhage. Hobéon treedt op als onafhankelijke Certificerende Instelling.

 


Hobéon is een adviesorganisatie die in 1991 is opgericht. Deze organisatie houdt zich bezig met advies, certificering, persoonscertificering, registratie en accreditatie. Zie voor meer informatie de Hobéon website. De samenwerking met Sertum betreft persoonscertificering. Hobéon voert meer dan 25 verschillende persoonscertificeringen uit voor verschillende (soorten) opdrachtgevers.

Voor ons is van belang het Certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed. Dit schema is tot stand gekomen in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), het huisvestingsbureau van de politie, verschillende hogescholen, opleidende en examinerende partijen.

De certificatie van personen is voorbehouden aan Hobéon, die ook toeziet op de kwaliteit van de examens van erkende examenbureaus.

 


Rolverdeling

In het proces van certificatie en registratie hebben verschillende partijen hun eigen rol.

Opleiders
De partijen die opleidingen verzorgen (link) hebben eigen vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om de opleiding zo in te richten dat deze aansluit op de doelgroep waarvoor de opleiding bedoeld is. De Certificerende Instelling geeft geen oordeel over afzonderlijke opleidingen.

Examenbureaus
De meeste opleiders hebben een eigen examenbureau, die examens afneemt aan het eind van de opleiding. Ook zijn er onafhankelijke examenbureaus, deze partijen voeren examens uit voor opleiders die niet zelf examineren. Een overzicht van erkende examenbureaus vindt u hier.

Certificerende Instelling
De CI heeft in dit proces een aantal taken

  1. Persoonscertificatie op basis van eisen aan het vakmanschap.
  2. Erkennen van examenbureaus. De CI beoordeelt het examen, de examenstof, het examenreglement en kijkt mee bij het afnemen van examens. Zo kunnen examenbureaus erkenning verwerven en behouden.
  3. Toezien op de kwaliteit van de aangeboden Permanente Educatie.
  4. Hercertificatie na verstrijken van de geldigheid van het persoonscertificaat, op basis van dan geldende eisen aan het vakmanschap.

Sertum
Sertum heeft in dit proces de volgende taken

  1. Het voeren van openbare registers, waarin de gecertificeerden en geregistreerden per register kunnen worden teruggevonden.
  2. Het centrale loket voor certificatie, registratie en permanente educatie.
  3. Het voeren van de financiële administratie voor certificatie en registratie.
  4. Het registreren van verplichtingen van geregistreerden in het kader van permanente educatie
  5. Het communiceren met partijen over certificatie en registratie.

 Ga hier naar de aanvraag procedure voor persoonscertificatie