Video-reeks stakeholdermanagement #3

Video-reeks stakeholdermanagement #3

Sertum gaat in gesprek met geregistreerden.

Uit ons stakeholdermanagementprogramma delen we regelmatig korte video’s via onze website en sociale media. Deze keer gaat de video over de vraag: “Welke valkuilen zie jij in de praktijk?” Voel je vrij om deze video te delen met je opdrachtgever en je relaties.

Op basis van kennis van stakeholdermanagement zijn Sertum Erkend Onderhoudskundig Inspecteurs zich bewust van een goede voorbereiding voorafgaand aan een onderhoudsinspectie. De Erkend Onderhoudskundig Inspecteur gaat altijd het gesprek aan met de opdrachtgever, focust op wat deze nodig heeft, en vertaalt dat naar de gevolgen voor de opdracht. In deze korte video de reactie van onderhoudsprofessionals op de mogelijke valkuilen bij een niet goed voorbereide inspectie.

Bekijk hier de video.