Inpassingsregeling Hobéon


Ouder diploma en/of SIIV certificaat


Ik wil gebruik maken van de inpassingsregeling van Hobéon, zodat ik een Hobeon certificaat en een Sertum registratie kan krijgen.

Daarmee kan je bij Sertum registreren als:

de inpassingsregeling van Hobéon eist dat de houder van een ouder BOEI diploma, het door Hobéon georganiseerde praktijkexamen voldoende aflegt. Hiervoor dient de kandidaat zich aan te melden bij Hobéon voor een Certificatie-overeenkomst en een inschrijfformulier voor het praktijkexamen. Gebruik hiervoor het mailadres sov@hobeon.com.

Lees meer over de voorwaarden die behoren bij deze registers, zoals verplichtingen met betrekking tot Permanente Educatie.

Kosten

  • Het examengeld bij Hobeon (aldaar op te vragen)
  • Het inschrijfgeld bij Sertum (€ 150,00) – alleen voor personen die nog geen Sertum registratie hebben.
  • Voor de eerste certificatie dient separaat € 75,00 te worden betaald aan Hobéon.