Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit bouwwerken leefomgeving

gevolgen van omgevingswet

Met de invoering van de omgevingswet zal het Bouwbesluit plaats maken voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. De technische regelgeving is dan gerubriceerd in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Vooruitlopend op de update wet- en regelgeving eind 2023 wordt hier separaat aandacht aan besteed.

Onder voorbehoud wordt deze sessie in september 2023 aangeboden, afhankelijk van de definitieve invoeringsdatum die vooralsnog voorzien is per 1 juli 2023.