Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

Blog

Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

introductie NEN 8026

Eerder dit jaar hebben een aantal Sertum geregistreerden in een intervisie input geleverd voor de NEN 8026. Binnenkort wordt deze norm vastgesteld.

In het najaar verzorgt Sertum een kennissessie over deze norm, die gaat over waardegestuurd in stand houden van vastgoed. De norm geeft richting voor het vastgoedbeheer op basis van strategisch vastgestelde waardeaspecten op de thema’s techniek en functionaliteit, economische waarden en leefomgeving en maatschappij.

 

Lees verder

i Training wet- en regelgeving 2023

update Kinepolis Utrecht 1 maart 2023

Sertum organiseert samen met Building G100 op 1 maart 2023 de jaarlijkse interactieve training over de nieuwe wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties. De training is bedoeld voor gebouwbeheerders die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Het nieuwe zakboekboek “Wet- & regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2023” is inbegrepen bij deze training. De i-Training vindt plaats op 1 maart 2023 van 14:00 tot 17:00 uur in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht.

Meer informatie over de i-Training vind je hier.

Lees verder

Update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

e-learning en online sessies

Traditioneel sluiten we het jaar af met de update wet- en regelgeving. Het programma wordt aangeboden in een e-learning programma met aanvullende online sessies waarin de docenten jullie vragen beantwoorden. Mocht je vragen hebben over de toepassing of interpretatie van de huidige regelgeving dat kun je dit aan ons kenbaar maken via info@sertum.nl of in de besloten Linkedin groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen.

Het programma wordt na de zomer vastgesteld.

Lees verder

Besluit bouwwerken leefomgeving

gevolgen van omgevingswet

Met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 zal het Bouwbesluit plaats maken voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. De technische regelgeving is dan gerubriceerd in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Vooruitlopend op de update wet- en regelgeving eind 2023 wordt hier separaat aandacht aan besteed.

Deze sessie wordt verzorgd door Peter Ligthart op woensdag 28 juni 2023 in Kinepolis te Utrecht. Deze sessie is ook voor derden toegankelijk. Sertum geregistreerden krijgen via de webshop de gelegenheid om deel te nemen tegen gereduceerd tarief. In de Sertum berichtgeving van april a.s. volgen nadere instructies voor deelname.

Lees verder

Update NEN 2767-2

vast te stellen in 2023

In september 2022 heeft een aantal Sertum geregistreerden deelgenomen aan de intervisie om gezamenlijk commentaar te leveren op de ontwerpnorm NEN 2767-2. Inmiddels is de normcommissie de commentaren aan het verwerken. De definitieve versie wordt in het najaar van 2023 verwacht. Zodra dit aan de orde is wordt door Sertum hieraan een PE-activiteit gekoppeld.

Lees verder

Kwaliteitsborging voor verbouw

over de gevolgen van de Wkb voor onderhoudskundigen

Sertum heeft vanaf 2020 enkele sessies besteed aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wat voor verbouw vergunningsplichtig is onder de omgevingswet en in hoeverre je te maken krijgt met een kwaliteitsborger blijkt de nodige vragen op te leveren. In maart jl. is na herhaaldelijk uitstel het besluit genomen om de Wkb per 2024 in te voeren.

In de loop van het najaar van 2023 zullen we hier nadere aandacht aan besteden.

 

Lees verder

Stakeholdermanagement voor inspecteurs

conform de Maatlat voor Onderhoudskundigen

Stakeholdermanagement voor inspecteurs is gericht op de communicatieve en organisatorische vaardigheden die benodigd zijn om de dienstverlening van inspecteurs zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de verwachtingen van de hun opdrachtgever. Niet elke opdrachtgever heeft de professionaliteit om de juiste vraag te stellen, en ook is er niet vanzelfsprekend zicht op de betekenis en waarde van de diverse beschikbare inspectiemethodieken.

Deze sessie wordt aangeboden via een e-learning programma opgevolgd door interactieve online sessies. Het programma wordt voor elke geregistreerde aangeraden, maar is specifiek bedoeld voor Inspecteurs RVB-BOEI die hun profiel hiermee kunnen opwaarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur volgens de Maatlat.

Het e-learning programma is vanaf begin mei 2023 beschikbaar, de hierop aansluitende online verdiepingen volgen in juni en september. Klik op onderstaande links om je aan te melden:

Lees verder

Verduurzaming versus brandveiligheid

Hoe te verduurzamen met in achtneming van brandveiligheidseisen

In deze online sessie wordt de focus gelegd op een aantal actuele duurzaamheidseisen en de impact die dit heeft op de brandveiligheid. Verduurzamingseisen en -plannen worden deels gestimuleerd en deels wettelijk voorgeschreven. Dit levert in de praktijk een aanzienlijk risico in het kader van brandveiligheid, en discussies over welke wetgeving prevaleert.

De sessie vindt plaats op woensdag 5 april van 15:30 tot 17:00 uur.

Je kunt je hier inschrijven voor deze sessie.

Lees verder

Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

Intervisie NEN 8026

In 2020 verzorgde Johan Smit een online kennissessie over de NEN 8026 die destijds in ontwikkeling was. Inmiddels is de ontwerpnorm beschikbaar voor commentaar. Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving | NEN. Sertum heeft een online intervisie georganiseerd op 22 februari om de suggesties van Sertum geregistreerden te bundelen.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de NEN 8026.

De review van de intervisie wordt vóór 1 maart gedeeld met de normcommissie, en is vanaf dan ook beschikbaar op de archiefpagina van Sertum.

 

Lees verder

Sertum in 2023

ontwikkelingen van de diverse registers

Sertum volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied continu, onder meer gevoed door de Sertum klankbordgroep en Raad van Advies. Op weg naar het jubileumjaar 2024 gaat onze missie meer uitgedragen worden naar de opdrachtgevers van Sertum geregistreerden.

De introductie van de Maatlat voor Onderhoudskundigen in 2019 heeft er toe geleid dat opleiders en examenbureau’s hun programma’s aanscherpen. Vorig jaar heeft het RVB zich, samen met het de landelijke Politie, uitgesproken dat voor het contracteren van inspecteurs de Onderhoudskundig Inspecteur van de Maatlat het minimum niveau zal zijn.

Ook zijn systeemwijzigingen aan de orde, zoals bijvoorbeeld de komende updates voor het Handboek RVB-BOEI en de NEN2767, die gevolgen hebben voor de Sertum geregistreerden. De programma’s voor Permanente Educatie (PE) die Sertum de komende jaren aanbiedt staan in het teken hiervan, waarbij de Maatlat voor Onderhoudskundigen steeds meer de norm zal zijn. Voor de meeste geregistreerden betekent dit dat buiten de updates wet- en regelgeving ook aanvullende e-learning of (online) live programma’s  gevolgd moeten worden.

Sertum legt de lat hoog als het gaat om toelating op basis van kwalificatie eisen. Echter financieel mag de erkenning geen belemmering zijn. De kosten voor toegang, continuering en permanente educatie moeten proportioneel zijn. Sertum biedt de PE programma’s aan zonder extra kosten, met uitzondering van de programma’s voor de Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, die dienen te voldoen aan de Hobéon eisen.

De ontwikkelingen hebben in grote lijnen de volgende gevolgen voor de registers:

Klik voor de concrete uitwerking op de bijbehorende link.

Het vakgebied van onderhoud en technisch beheer blijft altijd in beweging. Sertum beweegt mee en stuurt waar dat kan. Heb je ideeën, wil je meedenken, laat het ons weten er is altijd ruimte voor initiatieven. Dat kan via onze klankbordgroep, of naar het stichtingsbureau.

Lees verder