Inschrijven voor de Sertum Erkendendag

Blog

Inschrijven voor de Sertum Erkendendag

Kies voor Eindhoven of Amersfoort

Het is weer tijd om elkaar fysiek te ontmoeten. Net als vorig jaar bieden we je dit jaar de mogelijkheid om te kiezen tussen twee lokaties, namelijk donderdag 12 oktober in Eindhoven óf 19 oktober in Amersfoort. Sertum geregistreerden kunnen kosteloos deelnemen aan de Erkendendag.  De middag begint om 15:00 uur, geinteresseerden kunnen om 13:30 uur deelnemen aan een rondleiding.

Je wordt bijgepraat over de prachtige lokatie waar we te gast zijn en actuele zaken vanuit het Sertum register. Daarna is er de gelegenheid om na te praten met je collega geregistreerden onder het genot van een hapje en een drankje. Om 19:00 uur wordt de Erkendendag afgesloten.

Je kunt je inschrijven via deze link

 

Lees verder

Training Besluit bouwwerken leefomgeving

woensdag 28 juni Kinepolis Utrecht

Met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 zal het Bouwbesluit plaats maken voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. De technische regelgeving is dan gerubriceerd in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Vooruitlopend op de update wet- en regelgeving eind 2023 wordt hier separaat aandacht aan besteed door Sertum in samenwerking met Building G100.

Deze sessie wordt verzorgd op woensdagmiddag 28 juni 2023 in Kinepolis te Utrecht. Deze sessie is ook voor derden toegankelijk via bijgaande link. Aansluitend is er de gelegenheid om met elkaar na te borrelen en te netwerken. Sertum geregistreerden krijgen via de webshop de gelegenheid om deel te nemen tegen gereduceerd tarief.

Lees verder

e-learning Stakeholdermanagement is online

Opwaardering BOEI inspecteur naar Maatlat Inspecteur

Per 1 mei is de e-learning Stakeholdermanagement voor inspecteurs beschikbaar voor Sertum geregistreerden. Deze e-learning maakt deel uit van het programma om je profiel op te waarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur conform de Maatlat. Nadat je de e-learning hebt gevolgd kun je deelnemen aan de online sessies “Verdieping Stakeholdermanagement voor Inspecteurs” en “Inspecteren volgens de Maatlat”. Nadere toelichting op het PE programma voor de opwaardering vind je hier.

Antwoorden op veelgestelde vragen vind je hier. Neem gerust contact op met info@sertum.nl als je vraag hierin niet beantwoord wordt.

Lees verder

Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

introductie NEN 8026

In 2023 heeft een aantal Sertum geregistreerden in een intervisie input geleverd voor de NEN 8026. De vaststelling en publicatie van deze norm laat nog even op zich wachten.

Zodra deze is vastgesteld verzorgt Sertum een kennissessie over deze norm, die gaat over waardegestuurd in stand houden van vastgoed. De norm geeft richting voor het vastgoedbeheer op basis van strategisch vastgestelde waardeaspecten op de thema’s techniek en functionaliteit, economische waarden en leefomgeving en maatschappij.

 

Lees verder

i Training wet- en regelgeving 2023

update Kinepolis Utrecht 11 mei 2023

Sertum organiseert samen met Building G100 op donderdag 11 mei 2023 de jaarlijkse interactieve training over de nieuwe wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties. De training is bedoeld voor gebouwbeheerders die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Het nieuwe zakboekboek “Wet- & regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2023” is inbegrepen bij deze training. De i-Training vindt plaats op 11 mei 2023 van 14:00 tot 17:00 uur in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht.

Inschrijven voor deze sessie kan via bijgaande link

Lees verder

Update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

e-learning en online sessies

Traditioneel sluiten we het jaar af met de update wet- en regelgeving. Het programma wordt aangeboden in een e-learning programma met aanvullende online sessies waarin de docenten jullie vragen beantwoorden. Mocht je vragen hebben over de toepassing of interpretatie van de huidige regelgeving dat kun je dit aan ons kenbaar maken via info@sertum.nl of in de besloten Linkedin groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen.

Het programma wordt na de zomer vastgesteld. De e-learning levert 3 PE punten op, de aanvullende online sessie 2 PE punten.

Je kunt je hier inschrijven voor de update.

Lees verder

Besluit bouwwerken leefomgeving

gevolgen van omgevingswet

Met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 zal het Bouwbesluit plaats maken voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. De technische regelgeving is dan gerubriceerd in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Vooruitlopend op de update wet- en regelgeving eind 2023 wordt hier separaat aandacht aan besteed.

Deze sessie wordt verzorgd door Peter Ligthart op woensdag 28 juni 2023 in Kinepolis te Utrecht en levert 3 PE punten op. Deze sessie is ook voor derden toegankelijk. Sertum geregistreerden hebben de gelegenheid gekregen om deel te nemen tegen gereduceerd tarief.

De sessie is uitverkocht. Later dit jaar wordt de sessie online aangeboden voor Sertum geregistreerden.

Lees verder

Update NEN 2767-2

vast te stellen in 2024

In september 2022 heeft een aantal Sertum geregistreerden deelgenomen aan de intervisie om gezamenlijk commentaar te leveren op de ontwerpnorm NEN 2767-2. Inmiddels is de normcommissie de commentaren aan het verwerken. De release van de definitieve versie laat nog even op zich wachten. Zodra dit aan de orde is wordt door Sertum hieraan een PE-activiteit gekoppeld. Zoals het er nu naar uit ziet gaat dit plaatsvinden in de loop van 2024.

Lees verder

Kwaliteitsborging voor verbouw

over de gevolgen van de Wkb voor onderhoudskundigen

Sertum heeft vanaf 2020 enkele sessies besteed aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wat voor verbouw vergunningsplichtig is onder de omgevingswet en in hoeverre je te maken krijgt met een kwaliteitsborger blijkt de nodige vragen op te leveren. In maart jl. is na herhaaldelijk uitstel het besluit genomen om de Wkb per 2024 in te voeren. Om politieke redenen zou de Wkb voor verbouw mogelijk later ingaan, hierover wordt in oktober as. meer duidelijk.

In het voorjaar van 2024 zullen we hier nadere aandacht aan besteden.

 

Lees verder

Stakeholdermanagement voor inspecteurs

conform de Maatlat voor Onderhoudskundigen

Stakeholdermanagement voor inspecteurs is gericht op de communicatieve en organisatorische vaardigheden die benodigd zijn om de dienstverlening van inspecteurs zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de verwachtingen van de hun opdrachtgever. Niet elke opdrachtgever is even professioneel om de juiste vraag te stellen, en is ook niet vanzelfsprekend op de hoogte van de betekenis en waarde van de diverse beschikbare inspectiemethodieken.

Dit PE programma is niet verplicht voor geregistreerde Inspecteurs NEN-2767, wél voor Erkend Onderhoudskundig Inspecteurs en voor Inspecteurs RVB-BOEI om hun profiel hiermee op te waarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur. Het programma wordt aangeboden via een e-learning programma als basis, opgevolgd door interactieve online sessies.

De e-learning Stakeholdermanagement voor inspecteurs is vanaf begin mei 2023 beschikbaar gesteld voor alle geregistreerden. Voor enkele inspecteurs die door omstandigheden de e-learning niet hebben kunnen volgen is de toegang tijdelijk verlengd.

De e-learning is opgevolgd door online verdiepingen in juni en september. Deze zijn interactief met de bedoeling om op vragen in te gaan naar aanleiding van de e-learning.

Let op: de e-learning is verplicht te volgen voor Inspecteurs RVB-BOEI om ook in 2024 geregistreerd te kunnen blijven.

De reviews van de online sessies van 8 juni en 14 september zijn terug te vinden op de Sertum archiefpagina.

Lees verder