Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

Introductie voor nieuw geregistreerden

woensdag 24 februari 2021

De onderhoudskundigen die voor het eerst in één van de registers van Sertum zijn toegelaten worden geacht de “Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” te volgen. Op woensdag 24 februari 2021 om 16:00 uur bieden we hiervoor de eerstvolgende gelegenheid. Geinteresseerden die niet Sertum geregistreerd zijn kunnen zich inschrijven via onze webshop.

De training duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit twee delen. Als eerste wordt uitleg gegeven over het algemeen bouwrecht, woningwet en het Bouwbesluit, de zorgplicht en de gevolgen van de komende omgevingswet. Daarna wordt ingegaan op de toepassing van de regelgeving als het gaat om compliancy en de wettelijke verplichtingen op het gebied van regelgeving in het kader van de energietransitie.

Klik hier als je Sertum geregistreerd bent

Klik hier als je niet Sertum geregistreerd bent

Lees verder

Update wijzigingen boekje wet- en regelgeving

maandag 1 maart 16:00 uur

maandag 1 maart 2021

Op maandag 1 maart 2021 om 16:00 uur geven we voor onze geregistreerden een online update van de wijzigingen van het boekje wet- en regelgeving ten opzichte van de editie van 2020. Daarnaast hebben we met de ontwikkelaars een eenmalige afspraak kunnen maken waardoor de digitale versie ter waarde van € 49,99 kosteloos kan worden gedownload. Nadere informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je via onderstaande link.

Inschrijven

Lees verder

Gebouwdossier: wat mag en wat moet?

De Wet kwalilteitsborging schrijft een verplichte dossieroverdracht voor bij oplevering, niet het actualiseren hiervan

donderdag 23 september 2021

Het voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving is een primaire verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierbij hoort het beschikken over eenmalige, of basisdocumentatie en het up to date houden van beheer- en onderhoudsdocumentatie.

Voor wat betreft de benodigde basisdocumentatie helpt de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen waarin aannemers verplicht worden om bij oplevering informatie aan te leveren waaruit dat blijkt dat aan de opdracht is voldaan. Ook moet informatie worden geleverd die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Deze wet zegt niets over het up to date houden van deze informatie, echter in het kader van compliancy is deze regelgeving zeer welkom voor beheerders.

De basis van een goed gebouwdossier wordt nader toegelicht, met als uitgangspunt de wettelijke verplichtingen. De sessie vindt online plaats van 15:30 uur tot 17:00 uur.

Inschrijven

 

Lees verder

Erkend Onderhoudskundig Inspecteur BOEI

competentie-eisen aangescherpt op basis van de Maatlat

Vorig jaar gaven Hobéon en Sertum aan dat de competentie-eisen voor vastgoedinspecteurs die werken volgens het handboek RVB-BOEI zijn aangescherpt in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit kun je nalezen in de berichtgeving van 18 november 2020. Hierin is afgesproken dat het Maatlat-profiel Onderhoudskundig Inspecteur de minimaal geldende eis is, aangevuld met de specifieke eisen die gesteld worden in het handboek RVB-BOEI. (meer…)

Lees verder

Online training wet- en regelgeving

prolongatie basistraining 24 februari

Op 27 januari jl. organiseerde Sertum een online basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties. In deze training is ingegaan op de basiskennis die je moet hebben om wegwijs te raken in het oerwoud van wet- en regelgeving. De training is bestemd voor gebouwbeheerders, -eigenaren, adviseurs, assetmanagers, facilitairmanagers en gemeenten.

Deze training wordt herhaald op woensdag 24 februari a.s. van 16:00 tot 17:30 uur. De kosten voor de training inclusief het boekje wet- en regelgeving 2021 bedragen €75 excl. BTW. Klik hier om in te schrijven voor deze training.

NB: Sertum geregistreerden die voor het eerst in een van onze registers zijn ingeschreven kunnen via de website hier kosteloos inschrijven.

 

Lees verder

Wet- en regelgeving digitaal

tijdelijke actie Maatlat + App Wet- en regelgeving

Het belang van wet- en regelgeving wordt in de Maatlat voor Onderhoudskundigen onderstreept. De Maatlat is een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Sertum biedt gebouwbeheerders en assetmanagers die niet in het Sertum register zijn opgenomen tijdelijk de gelegenheid om de App wet- en regelgeving in combinatie met de Maatlat te bestellen tegen gereduceerd tarief.

8070-4 Actie: App Wet- en regelgeving + Maatlat

Lees verder

Basistraining wet- en regelgeving

review en handouts

In november verzorgde Sertum de Basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties specifiek voor de deelnemers die ná medio 2019 in het Sertum register zijn ingeschreven, en voor de geregistreerden die hier behoefte aan hadden. Voor de kandidaten die zich inschrijven in 2021 verzorgen we een introductieprogramma middels een aantal online sessies, die nader vastgesteld worden.

De handouts en reviews van deze en de overige sessies van 2020 zijn hier te downloaden voor de Sertum geregistreerden.

Lees verder

Update wet- en regelgeving

review en handouts

In november verzorgde Sertum de verplichte jaarlijkse Update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties.

Aan de orde kwamen:

Bouwbesluit, BENG en omgevingswet, installatietechniek, EPBD en informatieplicht energietransitie.

Tevens de  verdiepingssessies over aansprakelijkheid rondom de zorgplicht, toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie en toegankelijkheid en brandveiligheid

De handouts en reviews van deze en de overige sessies van 2020 zijn hier te downloaden voor de Sertum geregistreerden.

Lees verder

Eenduidige eisen voor de vastgoedinspecteur

uniforme toetsing in 2021

Om voor gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, maar ook voor onderhoudskundigen zelf een kader te bieden waarmee de passende deskundigheid kan worden gevraagd of aangeboden, is vorig jaar de Maatlat voor onderhoudskundigen gepubiceerd. Deze richtlijn bevat voor de meest voorkomende taken omschrijvingen van toetsbare competenties op tactisch en operationeel niveau.

Op basis van de Maatlat kunnen de competenties van Onderhoudskundigen eenduidig worden getoetst. Door drie Sertum-accreditatiecommissies wordt per profiel een niveau vastgelegd voor de toetsing van kandidaten, die door externe partijen kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Voor de inspecteur vastgoed is dit niveau eind 2020 vastgelegd. Belangrijk is natuurlijk ook dat opleidingen daarop zijn ingericht en diploma’s goed te vergelijken zijn. Dat kost tijd, maar die stap is inmiddels al gemaakt voor de discipline van vastgoedinspecteur. De instellingen die thans examens afnemen op dit gebied werken er hard aan om in 2021 een uniform examen te kunnen aanbieden. Klik hier voor de korte presentatie waarin de diverse niveau’s van inspecteurs zijn geduid.

Lees verder