Wet- en regelgeving digitaal

Wet- en regelgeving digitaal

tijdelijke actie Maatlat + App Wet- en regelgeving

Het belang van wet- en regelgeving wordt in de Maatlat voor Onderhoudskundigen onderstreept. De Maatlat is een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Sertum biedt gebouwbeheerders en assetmanagers die niet in het Sertum register zijn opgenomen tijdelijk de gelegenheid om de App wet- en regelgeving in combinatie met de Maatlat te bestellen tegen gereduceerd tarief.

8070-4 Actie: App Wet- en regelgeving + Maatlat

Lees verder

Online training wet- en regelgeving

basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

Aan het begin van elk kalenderjaar organiseren Sertum en Building G100 de interactieve trainingen “wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties”. Deze gaan over de nieuwe wet-en regelgeving van dat betreffende jaar. Zodra dit weer kan en mag organiseren we deze op een fysieke locatie.

Voorafgaand hieraan organiseren we op verzoek dit jaar een online basistraining wet- en regelgeving. Deze online training gaat dus niet specifiek over de actuele zaken, maar over de basiskennis die je moet hebben om wegwijs te raken in het oerwoud van wet- en regelgeving. De training is bestemd voor gebouwbeheerders, -eigenaren, adviseurs, assetmanagers, facilitairmanagers en gemeenten.

De online basistraining wordt verzorgd op woensdag 27 januari 2021 van 16:00 tot 17:15 uur. De kosten voor de training inclusief het boekje wet- en regelgeving 2021 bedragen €75 excl. BTW. Klik hier om in te schrijven voor de training.

Online basistraining Wet- regelgeving gebouwen installaties 2021

Lees verder

Basistraining wet- en regelgeving

review en handouts

In november verzorgde Sertum de Basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties specifiek voor de deelnemers die ná medio 2019 in het Sertum register zijn ingeschreven, en voor de geregistreerden die hier behoefte aan hadden. Voor de kandidaten die zich inschrijven in 2021 verzorgen we een introductieprogramma middels een aantal online sessies, die nader vastgesteld worden.

De handouts en reviews van deze en de overige sessies van 2020 zijn hier te downloaden voor de Sertum geregistreerden.

Lees verder

Update wet- en regelgeving

review en handouts

In november verzorgde Sertum de verplichte jaarlijkse Update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties.

Aan de orde kwamen:

Bouwbesluit, BENG en omgevingswet, installatietechniek, EPBD en informatieplicht energietransitie.

Tevens de  verdiepingssessies over aansprakelijkheid rondom de zorgplicht, toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie en toegankelijkheid en brandveiligheid

De handouts en reviews van deze en de overige sessies van 2020 zijn hier te downloaden voor de Sertum geregistreerden.

Lees verder

Eenduidige eisen voor de vastgoedinspecteur

uniforme toetsing in 2021

Om voor gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, maar ook voor onderhoudskundigen zelf een kader te bieden waarmee de passende deskundigheid kan worden gevraagd of aangeboden, is vorig jaar de Maatlat voor onderhoudskundigen gepubiceerd. Deze richtlijn bevat voor de meest voorkomende taken omschrijvingen van toetsbare competenties op tactisch en operationeel niveau.

Op basis van de Maatlat kunnen de competenties van Onderhoudskundigen eenduidig worden getoetst. Door drie Sertum-accreditatiecommissies wordt per profiel een niveau vastgelegd voor de toetsing van kandidaten, die door externe partijen kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Voor de inspecteur vastgoed is dit niveau eind 2020 vastgelegd. Belangrijk is natuurlijk ook dat opleidingen daarop zijn ingericht en diploma’s goed te vergelijken zijn. Dat kost tijd, maar die stap is inmiddels al gemaakt voor de discipline van vastgoedinspecteur. De instellingen die thans examens afnemen op dit gebied werken er hard aan om in 2021 een uniform examen te kunnen aanbieden. Klik hier voor de korte presentatie waarin de diverse niveau’s van inspecteurs zijn geduid.

Lees verder

Update wijzigingen boekje wet- en regelgeving

maandag 1 maart 16:00 uur

maandag 1 maart 2021

Op maandag 1 maart 2021 om 16:00 uur geven we voor onze geregistreerden een online update van de wijzigingen van het boekje wet- en regelgeving ten opzichte van de editie van 2020. Daarnaast hebben we met de ontwikkelaars een eenmalige afspraak kunnen maken waardoor de digitale versie ter waarde van € 49,99 kosteloos kan worden gedownload. Nadere informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je via onderstaande link.

Inschrijven

Lees verder

Verdiepingssessies wet- en regelgeving

Keuzesessies aansprakelijkheid, vastgoedtransitie, toegankelijkheid

De komende novembermaand staat bol van de kennissessies wet- en regelgeving. Naast de basistraining en update wet- en regelgeving bieden we onze geregistreerden de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse verdiepingssessies. Deze sessies worden telkens met twee docenten online verzorgd van 15:30 tot 17:00 uur.
Inschrijven kan via Kennissessie op onze website.

Lees verder

Toegankelijkheid van vastgoed

waarin gerelateerd wordt naar brandveiligheid

Over de tegenstrijdigheden maar ook de kansen die brandveiligheid en toegankelijkheid kunnen opleveren.

Naar verwachting treedt in 2022 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit, in werking. Het Bbl bevat nieuwe regels voor de weerstand tegen rookdoorgang, in de volksmond rookwerendheid. Dit onderwerp behandelen we tegen de achtergrond van de toegankelijkheid van gebouwen.

Nederland heeft het Internationaal VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Verdrag in 2016 geratificeerd. De toegankelijkheid van gebouwen is nu nog slechts op summiere wijze vastgelegd in het Bouwbesluit. Het besef dat er nog veel te doen is begint langzaam binnen te dringen vanuit functionele beperkingen. Maar hoe zit het met de zelfredzaamheid in levensbedreigende situaties? Kunnen er op basis van wet- en regelgeving tegenstrijdigheden ontstaan tussen brandveiligheid en toegankelijkheid?

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

De sessie vindt online plaats. Aanmelden kan via  Inschrijven voor de volgende datum:

  • 30 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur
Lees verder

Toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie

Hoe om te gaan met verbouwregels

Bij de herbestemming van gebouwen zijn de financiële gevolgen van het voldoen aan regelgeving vaak bepalend in de haalbaarheidsfase. Daarbij is het vaak lastig om de regels betreffende rechtens verkregen niveau te interpreteren. Ook stellen opdrachtgevers steeds vaker eisen die de minimale eisen vanuit de regelgeving overstijgen. Actueel is de transformatie van kantoren naar woongebouwen c.q. studentenhuisvesting.

Aan de orde komen herkenbare voorbeelden op diverse gebieden met praktische tips en adviezen.

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor de volgende datum:

  • 27 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur
Lees verder

Aansprakelijkheid rondom de zorgplicht

Met voorbeelden uit de liftenbranche

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Jaarlijks zijn er duizenden arbeidsongevallen waarbij ernstig letsel wordt opgelopen en aanzienlijke financiële schade kan ontstaan. Het is het streven waard om dit tot een minimum te beperken. En dat kan! Tijdens de presentatie zal aan de hand van voorbeelden van mogelijke aansprakelijkheid worden uitgelegd wat hiervoor nodig is.

Ingegaan wordt op het verschil tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het onderwerp wordt behandeld aan de hand van ernstige calamiteiten die zich voorgedaan hebben, onder andere met liftinstallaties. Uit deze branche worden de actualiteiten benoemd, waaronder het actuele wettelijke kader.

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor onderstaande datum:

  • 24 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur
Lees verder