Basistraining wet- en regelgeving

Basistraining wet- en regelgeving

vooruitlopend op de jaarlijkse update

Inhoud hoofdzakelijk opbouw en structuur regelgeving, en onderscheid privaat- publiek. Beide voorzien van voorbeelden van Wetgeving, Regelingen, AMvB’s, normen etc.

Tevens wordt aandacht besteed aan wat voor de gemiddelde gebouwbeheerder vaak aan de orde is, met als principe dat elke discipline (B,W,E,T) op de hoogte dient te zijn van de relevante zaken buiten de eigen discipline. Deze sessie is niet verplicht maar wordt mogelijk in de toekomst een voorwaarde om toegang tot het register te krijgen.

Sertum geregistreerden die de verplichte kennissessie “Update Wet- en regelgeving gebouwen en installaties” nu of volgend jaar verplicht moeten volgen worden kosteloos toegelaten tot deze basistraining.

De sessie vindt online plaats. Aanmelden kan via  Inschrijven voor de volgende datum:

  • 2 november 2020 online 13:30 – 15:30 uur

 

Lees verder

Toegankelijkheid van vastgoed

waarin gerelateerd wordt naar brandveiligheid

Over de tegenstrijdigheden maar ook de kansen die brandveiligheid en toegankelijkheid kunnen opleveren.

Naar verwachting treedt in 2022 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit, in werking. Het Bbl bevat nieuwe regels voor de weerstand tegen rookdoorgang, in de volksmond rookwerendheid. Dit onderwerp behandelen we tegen de achtergrond van de toegankelijkheid van gebouwen.

Nederland heeft het Internationaal VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Verdrag in 2016 geratificeerd. De toegankelijkheid van gebouwen is nu nog slechts op summiere wijze vastgelegd in het Bouwbesluit. Het besef dat er nog veel te doen is begint langzaam binnen te dringen vanuit functionele beperkingen. Maar hoe zit het met de zelfredzaamheid in levensbedreigende situaties? Kunnen er op basis van wet- en regelgeving tegenstrijdigheden ontstaan tussen brandveiligheid en toegankelijkheid?

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

De sessie vindt online plaats. Aanmelden kan via  Inschrijven voor de volgende datum:

  • 30 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur
Lees verder

Toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie

Hoe om te gaan met verbouwregels

Bij de herbestemming van gebouwen zijn de financiële gevolgen van het voldoen aan regelgeving vaak bepalend in de haalbaarheidsfase. Daarbij is het vaak lastig om de regels betreffende rechtens verkregen niveau te interpreteren. Ook stellen opdrachtgevers steeds vaker eisen die de minimale eisen vanuit de regelgeving overstijgen. Actueel is de transformatie van kantoren naar woongebouwen c.q. studentenhuisvesting.

Aan de orde komen herkenbare voorbeelden op diverse gebieden met praktische tips en adviezen.

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor de volgende datum:

  • 27 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur
Lees verder

Aansprakelijkheid rondom de zorgplicht

Met voorbeelden uit de liftenbranche

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Jaarlijks zijn er duizenden arbeidsongevallen waarbij ernstig letsel wordt opgelopen en aanzienlijke financiële schade kan ontstaan. Het is het streven waard om dit tot een minimum te beperken. En dat kan! Tijdens de presentatie zal aan de hand van voorbeelden van mogelijke aansprakelijkheid worden uitgelegd wat hiervoor nodig is.

Ingegaan wordt op het verschil tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het onderwerp wordt behandeld aan de hand van ernstige calamiteiten die zich voorgedaan hebben, onder andere met liftinstallaties. Uit deze branche worden de actualiteiten benoemd, waaronder het actuele wettelijke kader.

Voor de geregistreerden die de “Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen bieden we een aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aan. Dit is één van deze keuzeprogramma’s. Sertum geregistreerden die zich voor de update hebben ingeschreven worden kosteloos toegelaten voor zover de capaciteit het toelaat.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor onderstaande datum:

  • 24 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur
Lees verder

Wat is van belang bij een inspectie?

Bekijk de korte impressie van de kennissessie

Op 30 september organiseerde Sertum een kennissessie voor geinteresseerden die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Voor gebouwbeheerders, asset- en vastgoedmanagers die belast zijn met de uitvraag voor inspecties.

Bijgaand een impressie. Download ook de lijst met aandachtspunten voor het organiseren van een inspectie die hierin aan de orde is gekomen.

 

Lees verder

Organiseren en interpreteren van inspecties

interactieve kennissessie voor beheerders , asset- en vastgoedmanagers

Als u uw vastgoedportefeuille op basis van de NEN-2767 laat inspecteren door een deskundig inspecteur mag u er op vertrouwen dat deze norm voor conditiemeting correct wordt toegepast. De interpretatie van de resultaten van de inspectie vergt echter ook de nodige deskundigheid van u als opdrachtgever. Niet elke inspectie dient namelijk hetzelfde doel. Ondoordachte toepassing van inspectieresultaten leidt niet zelden tot onaangename verrassingen. In deze interactieve kennissessie voor beheerders, asset- en vastgoedmanagers wordt niet alleen ingegaan op de wijze waarop inspectieresultaten kunnen worden geinterpreteerd, maar vooral op de wijze waarop u uw uitvraag kunt voorbereiden, passend bij de bedoelingen die u heeft met de inspectie.

Dit programma wordt online  aangeboden, speciaal voor geinteresseerden die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Let op: de aanvangstijd is gewijzigd: De sessie vindt plaats op woensdag 30 september van 15:30 tot 16:30 uur  onder leiding van Patrick Zeilemaker.

De kosten voor de sessie bedragen €75 excl. BTW.

In de sessie komt de Maatlat voor Onderhoudskundigen aan de orde, waarin is omschreven wat u mag verwachten van een onderhoudskundig inspecteur. In combinatie met het online programma wordt deze richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundigen voor het gereduceerd tarief van €15 aangeboden.

U kunt zich aanmelden via onze webshop

Lees verder

Kennissessie voor niet Sertum geregistreerden

Organiseren en interpreteren van inspecties

Niet elke inspectie dient hetzelfde doel. Ondoordachte toepassing van inspectieresultaten door opdrachtgevers leidt daarom niet zelden tot onaangename verrassingen. Sertum geregistreerde inspecteurs zijn bekwaam in het effectief toepassen van de NEN-2767. Zij kunnen opdrachtgevers wijzen op de juiste toepassing van de inspectieresultaten. Om gebouwbeheerders en assetmanagers hierover te informeren nog vóórdat een inspecteur wordt gecontracteerd organiseert Sertum deze kennissessie.

Speciaal voor geinteresseerden die niet in het Sertum register zijn opgenomen wordt deze kennissessie op woensdag 30 september van 9:30 tot 10:30 uur in een online programma aangeboden.

De kosten hiervoor bedragen € 75 excl. BTW. Aanmelden kan via onze webshop.

 

Lees verder

Organiseren en interpreteren van inspecties

eerstvolgende kennissessie na de zomervakantie

Toepassing van de NEN-2767 norm vergt niet alleen deskundigheid van de onderhoudskundig inspecteur, maar ook van diens opdrachtgever. Niet zelden worden gebouwbeheerders en -eigenaren onaangenaam verrast bij de toepassing van de inspectieresultaten in meerjaren onderhoudsplannen of prestatiecontracten. In het goed bedienen van de opdrachtgever is daarom meer nodig dan het correct toepassen van de NEN-2767. In deze kennissessie wordt ingegaan op de organisatorische en communicatieve aspecten die hierin van belang zijn.

De sessie is zowel fysiek bij te wonen als online. Dit kan in Hotel Breukelen op donderdag 10 september van 16:00 tot 20:00 uur of online op donderdag 24 september van 15:30 tot 18:00 uur.

Deze sessie is niet toegankelijk voor introducees. Speciaal voor geinteresserden die niet in het Sertum register zijn opgenomen is op woensdag 30 september een aangepast online programma aangeboden.

 

 

 

 

Lees verder

Brandveilig en efficiënt vastgoed: relevanter dan ooit!

over de doorontwikkeling van de brandscan NEN 6059

TBQ is een spin-off van TNO die, als doorontwikkeling op de NEN 6059, een risicomodel voor brandveiligheid heeft ontwikkeld. Vanuit speciaal op brandveiligheid ontwikkelde software- en inspectietools wordt een Digital Twin van het vastgoed gemaakt. Dit omvat bijvoorbeeld de Bouwbesluit functies, plattegronden, documenten en foto’s. Vanuit deze digitale omgeving wordt door de meest intelligente sensor die er is, de inspecteur, geïnspecteerd.

Andrew Koster en IJsbrand van Straalen geven op dinsdag 7 juli van 9:30 tot 10:30 uur online een inkijk in de BrandCheck, een compliance tool waarmee op basis van de risicobenadering aangetoond kan worden in welke mate wordt voldaan aan de eisen die door de wet- en regelgeving aan gebouwen worden gesteld. Deelnemen kan kosteloos via GoToTraining, aanmelden kan via deze link.

 

 

 

 

Lees verder

Hoe slim kunnen slimme kantoren worden?

exclusieve uitnodiging voor Sertum geregistreerden

Op dinsdag 30 juni van 14:00 tot 15:00 uur wordt door VGME het webinar “‘Hoe slim kunnen slimme kantoren worden?” in samenwerking met Siemens georganiseerd.

Slimme gebouwen en technologie, misschien is een ‘smart building’ in deze tijden wel belangrijker dan ooit. Een gebouw waar mensen in een korte periode prettiger en productiever kunnen werken met in achtneming de anderhalve-meter-samenleving. Hoe beïnvloedt dit de bezetting van een gebouw?

Sertum geregistreerden krijgen exclusieve toegang tot het interactieve programma na 15:00 uur om in gesprek te gaan met de sprekers, waaronder Elisa Rönkä van Siemens Europe. Inschrijven hiervoor kan via info@sertum.nl ovv “VGME webinar”. Gelieve tijdig te reageren, slechts een beperkt aantal deelnemers kan worden toegelaten.

Lees verder