i Training wet- en regelgeving 2023

i Training wet- en regelgeving 2023

update Kinepolis Utrecht 1 maart 2023

Sertum organiseert samen met Building G100 op 1 maart 2023 de jaarlijkse interactieve training over de nieuwe wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties. De training is bedoeld voor gebouwbeheerders die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Het nieuwe zakboekboek “Wet- & regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2023” is inbegrepen bij deze training. De i-Training vindt plaats op 1 maart 2023 van 14:00 tot 17:00 uur in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht.

Meer informatie over de i-Training vind je hier.

Lees verder

Update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

e-learning en online sessies

Traditioneel sluiten we het jaar af met de update wet- en regelgeving. Het programma wordt aangeboden in een e-learning programma met aanvullende online sessies waarin de docenten jullie vragen beantwoorden. Mocht je vragen hebben over de toepassing of interpretatie van de huidige regelgeving dat kun je dit aan ons kenbaar maken via info@sertum.nl of in de besloten Linkedin groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen.

Het programma wordt rond de zomer vastgesteld.

Lees verder

Besluit bouwwerken leefomgeving

gevolgen van omgevingswet

Met de invoering van de omgevingswet zal het Bouwbesluit plaats maken voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. De technische regelgeving is dan gerubriceerd in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Vooruitlopend op de update wet- en regelgeving eind 2023 wordt hier separaat aandacht aan besteed.

Onder voorbehoud wordt deze sessie in september 2023 aangeboden, afhankelijk van de definitieve invoeringsdatum die vooralsnog voorzien is per 1 juli 2023.

Lees verder

Update NEN 2767-2

vast te stellen in 2023

In september 2022 heeft een aantal Sertum geregistreerden deelgenomen aan de intervisie om gezamenlijk commentaar te leveren op de ontwerpnorm NEN 2767-2. Inmiddels is de normcommissie de commentaren aan het verwerken. Zodra de definitieve versie beschikbaar is zal Sertum een PE programma aanbieden. Vooralsnog is dit voorzien in een e-learning programma, afhankelijk van de omvang van de vastgestelde wijzigingen.

De verwachting is dat dit programma na de zomer 2023 beschikbaar komt, afhankelijk van de publicatiedatum van de vastgestelde norm.

Lees verder

Kwaliteitsborging voor verbouw

over de gevolgen van de Wkb voor onderhoudskundigen

Sertum heeft vanaf 2020 enkele sessies besteed aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die samen met de omgevingswet wederom is uitgesteld. Wat voor verbouw vergunningsplichtig is onder de omgevingswet en in hoeverre je te maken krijgt met een kwaliteitsborger blijkt de nodige vragen op te leveren. Als de Wkb volgens de huidige inzichten op 1 juli 2023 in gaat gelden de verplichtingen voor verbouw pas vanaf 1 januari 2024.

Onder voorbehoud wordt deze sessie rond de zomer aangeboden, afhankelijk van de definitieve invoeringsdatum van de Wkb.

Lees verder

Stakeholdermanagement voor inspecteurs

conform de Maatlat voor Onderhoudskundigen

Stakeholdermanagement voor inspecteurs is gericht op de communicatieve en organisatorische vaardigheden die benodigd zijn om de dienstverlening van inspecteurs zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de verwachtingen van de hun opdrachtgever. Niet elke opdrachtgever heeft de professionaliteit om de juiste vraag te stellen, en ook is er niet vanzelfsprekend zicht op de betekenis en waarde van de diverse beschikbare inspectiemethodieken.

Deze sessie wordt aangeboden via een e-learning programma opgevolgd door een interactieve online sessie. De sessie wordt voor elke geregistreerde aangeraden, maar maakt specifiek onderdeel uit van het programma dat de Inspecteurs RVB-BOEI dienen te volgen om hun profiel op te waarderen naar het profiel van Erkend Onderhoudskundig Inspecteur volgens de Maatlat.

Het e-learning programma wordt rond april 2023 aangeboden, in februari wordt de inschrijving hiervoor geopend. Aansluitend zal rond de zomer een interactief online programma worden aangeboden.

Lees verder

Verduurzaming versus brandveiligheid

Hoe te verduurzamen met in achtneming van brandveiligheidseisen

In deze online sessie wordt de focus gelegd op een aantal belangrijke aspecten ten aanzien van duurzaamheid en de impact die dit heeft op de brandveiligheid. Verduurzamingseisen en -plannen worden deels gestimuleerd en deels wettelijk voorgeschreven. Dit levert in de praktijk een aanzienlijk risico in het kader van brandveiligheid, en discussies over welke wetgeving prevaleert.

Reserveer 15 maart 2023 in je agenda voor de online sessie van 15:30 tot 17:00 uur als je interesse hebt.

Je kunt je hier inschrijven voor deze sessie.

Lees verder

Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

Intervisie NEN 8026

In 2020 verzorgde Johan Smit een online kennissessie over de NEN 8026 die destijds in ontwikkeling was. Inmiddels is de ontwerpnorm beschikbaar voor commentaar. Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving | NEN. Sertum organiseert een online intervisie om de suggesties van Sertum geregistreerden te bundelen.

De intervisie vindt online plaats op woensdag 22 februari 2023 van 15:30 tot 17:00 uur, en levert je 2 PE punten op.

Je kunt je hier inschrijven voor deze sessie.

Lees verder

Najaarsprogramma Sertum

laatste maanden van 2022

De laatste 4 maanden van het jaar staan er veel activiteiten op het programma.

  • 7 en 13 september: intervisie normontwerp NEN2767-2:2008
  • medio september komt de interactieve video Brandveiligheid beschikbaar
  • 20 en 27 oktober Erkendendag (Lelystad en Tilburg)
  • interactieve update wet- en regelgeving november

Sertum geregistreerden worden via de berichtgeving per mail en via de besloten Linkedin groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen op de hoogte gehouden. Ook kan hiervoor onze pagina kennissessies worden geraadpleegd.

 

Lees verder