Training Besluit bouwwerken leefomgeving

Training Besluit bouwwerken leefomgeving

woensdag 28 juni Kinepolis Utrecht

Met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 zal het Bouwbesluit plaats maken voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. De technische regelgeving is dan gerubriceerd in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Vooruitlopend op de update wet- en regelgeving eind 2023 wordt hier separaat aandacht aan besteed door Sertum in samenwerking met Building G100.

Deze sessie wordt verzorgd op woensdagmiddag 28 juni 2023 in Kinepolis te Utrecht. Deze sessie is ook voor derden toegankelijk via bijgaande link. Aansluitend is er de gelegenheid om met elkaar na te borrelen en te netwerken. Sertum geregistreerden krijgen via de webshop de gelegenheid om deel te nemen tegen gereduceerd tarief.

Lees verder

e-learning Stakeholdermanagement is online

Opwaardering BOEI inspecteur naar Maatlat Inspecteur

Per 1 mei is de e-learning Stakeholdermanagement voor inspecteurs beschikbaar voor Sertum geregistreerden. Deze e-learning maakt deel uit van het programma om je profiel op te waarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur conform de Maatlat. Nadat je de e-learning hebt gevolgd kun je deelnemen aan de online sessies “Verdieping Stakeholdermanagement voor Inspecteurs” en “Inspecteren volgens de Maatlat”. Nadere toelichting op het PE programma voor de opwaardering vind je hier.

Antwoorden op veelgestelde vragen vind je hier. Neem gerust contact op met info@sertum.nl als je vraag hierin niet beantwoord wordt.

Lees verder

Beleidsmatig kader gebouwde omgeving

introductie NEN 8026

Eerder dit jaar hebben een aantal Sertum geregistreerden in een intervisie input geleverd voor de NEN 8026. Binnenkort wordt deze norm vastgesteld.

In het najaar verzorgt Sertum een kennissessie over deze norm, die gaat over waardegestuurd in stand houden van vastgoed. De norm geeft richting voor het vastgoedbeheer op basis van strategisch vastgestelde waardeaspecten op de thema’s techniek en functionaliteit, economische waarden en leefomgeving en maatschappij.

 

Lees verder

i Training wet- en regelgeving 2023

update Kinepolis Utrecht 11 mei 2023

Sertum organiseert samen met Building G100 op donderdag 11 mei 2023 de jaarlijkse interactieve training over de nieuwe wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties. De training is bedoeld voor gebouwbeheerders die niet in het Sertum register zijn opgenomen. Het nieuwe zakboekboek “Wet- & regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2023” is inbegrepen bij deze training. De i-Training vindt plaats op 11 mei 2023 van 14:00 tot 17:00 uur in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht.

Inschrijven voor deze sessie kan via bijgaande link

Lees verder

Update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

e-learning en online sessies

Traditioneel sluiten we het jaar af met de update wet- en regelgeving. Het programma wordt aangeboden in een e-learning programma met aanvullende online sessies waarin de docenten jullie vragen beantwoorden. Mocht je vragen hebben over de toepassing of interpretatie van de huidige regelgeving dat kun je dit aan ons kenbaar maken via info@sertum.nl of in de besloten Linkedin groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen.

Het programma wordt na de zomer vastgesteld. De e-learning levert 3 PE punten op, de aanvullende online sessie 2 PE punten.

Lees verder

Besluit bouwwerken leefomgeving

gevolgen van omgevingswet

Met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 zal het Bouwbesluit plaats maken voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. De technische regelgeving is dan gerubriceerd in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Vooruitlopend op de update wet- en regelgeving eind 2023 wordt hier separaat aandacht aan besteed.

Deze sessie wordt verzorgd door Peter Ligthart op woensdag 28 juni 2023 in Kinepolis te Utrecht en levert 3 PE punten op. Deze sessie is ook voor derden toegankelijk. Sertum geregistreerden krijgen via de webshop de gelegenheid om deel te nemen tegen gereduceerd tarief. Sertum geregistreerden kunnen inloggen met wachtwoord Sertum123

Lees verder

Update NEN 2767-2

vast te stellen in 2023

In september 2022 heeft een aantal Sertum geregistreerden deelgenomen aan de intervisie om gezamenlijk commentaar te leveren op de ontwerpnorm NEN 2767-2. Inmiddels is de normcommissie de commentaren aan het verwerken. De definitieve versie wordt in het najaar van 2023 verwacht. Zodra dit aan de orde is wordt door Sertum hieraan een PE-activiteit gekoppeld.

Lees verder

Kwaliteitsborging voor verbouw

over de gevolgen van de Wkb voor onderhoudskundigen

Sertum heeft vanaf 2020 enkele sessies besteed aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wat voor verbouw vergunningsplichtig is onder de omgevingswet en in hoeverre je te maken krijgt met een kwaliteitsborger blijkt de nodige vragen op te leveren. In maart jl. is na herhaaldelijk uitstel het besluit genomen om de Wkb per 2024 in te voeren.

In de loop van het najaar van 2023 zullen we hier nadere aandacht aan besteden.

 

Lees verder

Stakeholdermanagement voor inspecteurs

conform de Maatlat voor Onderhoudskundigen

Stakeholdermanagement voor inspecteurs is gericht op de communicatieve en organisatorische vaardigheden die benodigd zijn om de dienstverlening van inspecteurs zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de verwachtingen van de hun opdrachtgever. Niet elke opdrachtgever is even professioneel om de juiste vraag te stellen, en is ook niet vanzelfsprekend op de hoogte van de betekenis en waarde van de diverse beschikbare inspectiemethodieken.

Dit PE programma is niet verplicht voor geregistreerde Inspecteurs NEN-2767, wél voor Erkend Onderhoudskundig Inspecteurs en voor Inspecteurs RVB-BOEI om hun profiel hiermee op te waarderen naar Erkend Onderhoudskundig Inspecteur. Het programma wordt aangeboden via een e-learning programma als basis, opgevolgd door interactieve online sessies.

De e-learning Stakeholdermanagement voor inspecteurs is vanaf begin mei 2023 beschikbaar voor alle geregistreerden.

Let op: op de e-learning volgen online verdiepingen in juni en september. Deze zijn interactief en vooral bedoeld om op vragen in te gaan naar aanleiding van de e-learning. Klik op onderstaande links om je aan te melden:

Lees verder

Verduurzaming versus brandveiligheid

Hoe te verduurzamen met in achtneming van brandveiligheidseisen

In deze online sessie is de focus gelegd op een aantal actuele duurzaamheidseisen en de impact die dit heeft op de brandveiligheid. Verduurzamingseisen en -plannen worden deels gestimuleerd en deels wettelijk voorgeschreven. Dit levert in de praktijk een aanzienlijk risico in het kader van brandveiligheid, en discussies over welke wetgeving prevaleert.

De sessie heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 mei jl.. De link om de sessie terug te kijken en de review van de sessie vind je op de archiefpagina van Sertum.

Lees verder