Training Wet- en regelgeving dinsdag 19 oktober

Training Wet- en regelgeving dinsdag 19 oktober

herhaling van de online basistraining

BasistrainingVoor onderhoudskundigen die voor het eerst in één van de Sertumregisters zijn ingeschreven bieden we deze basistraining aan. De training is echter ook toegankelijk voor niet geregistreerde gebouwbeheerders, asset- en portefeuillemanagers. Deze training omvat een herhaling van een eerder dit jaar verzorgde online training, en is niet interactief.

(meer…)

Lees verder

Update wijzigingen boekje wet- en regelgeving

maandag 1 maart 16:00 uur

maandag 1 maart 2021

Op maandag 1 maart 2021 om 16:00 uur geven we voor onze geregistreerden een online update van de wijzigingen van het boekje wet- en regelgeving ten opzichte van de editie van 2020. Daarnaast hebben we met de ontwikkelaars een eenmalige afspraak kunnen maken waardoor de digitale versie ter waarde van € 49,99 kosteloos kan worden gedownload. Nadere informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je via onderstaande link.

Inschrijven

Lees verder

Wat betekent commissioning voor het beheer en onderhoud?

Over prestatieborging van gebouw en installaties tijdens de gebruiksfase

donderdag 15 april 2021

In 2020 opende Sertum het register voor commissioners. In de eerste kennissessie van dit jaar is door André van Tongeren ingegaan op de essentie van commissioning, in het bijzonder de betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud.

Op de archiefpagina kun je de presentatie terugvinden.

(meer…)

Lees verder

Gebouwdossier: wat mag en wat moet?

De Wet kwalilteitsborging schrijft een verplichte dossieroverdracht voor bij oplevering, niet het actualiseren hiervan

donderdag 23 september 2021

Het voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving is een primaire verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hierbij hoort het beschikken over eenmalige, of basisdocumentatie en het up to date houden van beheer- en onderhoudsdocumentatie.

Voor wat betreft de benodigde basisdocumentatie helpt de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen waarin aannemers verplicht worden om bij oplevering informatie aan te leveren waaruit dat blijkt dat aan de opdracht is voldaan. Ook moet informatie worden geleverd die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Deze wet zegt niets over het up to date houden van deze informatie, echter in het kader van compliancy is deze regelgeving zeer welkom voor beheerders.

De basis van een goed gebouwdossier wordt nader toegelicht, met als uitgangspunt de wettelijke verplichtingen. De sessie vindt online plaats van 15:30 uur tot 17:00 uur.

Inschrijven

 

Lees verder

Review betekenis commissioning voor beheer en onderhoud

wrap up van de sessie die in april online is verzorgd door André van Tongeren

donderdag 7 oktober 2021

In april vond de online kennissessie plaats over de betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud. In het ochtendprogramma van onze jaarlijkse Erkendendag geven we een korte review hiervan, voor de geregistreerden die deze gemist hebben of behoefte hebben aan nadere interactie met de docent André van Tongeren. De sessie vindt plaats van 9:30 tot 10:10 uur. (meer…)

Lees verder

Review gebouwdossier: wat mag en wat moet?

wrap up van de sessie die in september wordt verzorgd door Sannie Verweij

donderdag 7 oktober 2021

In september vindt de online kennissessie plaats over het belang van een goed bouwdossier, en de geldende regelgeving hieromtrent. In het ochtendprogramma van onze jaarlijkse Erkendendag geven we een korte review hiervan, voor de geregistreerden die deze gemist hebben of behoefte hebben aan nadere interactie met de docent Sannie Verweij. De sessie vindt plaats van 11:30 tot 12:10 uur.
(meer…)

Lees verder

Review inspecteren buiten je discipline

wrap up van de sessie die in juli online is verzorgd door Patrick Zeilemaker

donderdag 7 oktober 2021

In juni vond de online kennissessie plaats over de betekenis van inspecteren buiten je discipline conform de Maatlat voor onderhoudskundigen. In het ochtendprogramma van onze jaarlijkse Erkendendag geven we een korte review hiervan, voor de geregistreerden die deze gemist hebben of behoefte hebben aan nadere interactie met de docent. De sessie vindt plaats van 10:30 tot 11:10 uur.
(meer…)

Lees verder

Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

Introductie voor nieuw geregistreerden

dinsdag 19 oktober 2021

De onderhoudskundigen die voor het eerst in één van de registers van Sertum zijn toegelaten of nog een keer hun basiskennis willen ophalen kunnen de “Basistraining Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties” volgen. Op dinsdag 19 oktober 2021 om 11:00 uur bieden we hiervoor de eerstvolgende gelegenheid. Geinteresseerden die niet Sertum geregistreerd zijn kunnen zich inschrijven via onze webshop.

De training duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit twee delen. Als eerste wordt uitleg gegeven over het algemeen bouwrecht, woningwet en het Bouwbesluit, de zorgplicht en de gevolgen van de komende omgevingswet. Daarna wordt ingegaan op de toepassing van de regelgeving als het gaat om compliancy en de wettelijke verplichtingen op het gebied van regelgeving in het kader van de energietransitie.

Let op: dit betreft niet de jaarliljks verplichte update!

Lees verder