Inspecteur Rijksvastgoedbedrijf

Inspecteur Rijksvastgoedbedrijf


Vind geregistreerde inspecteurs

BouwkundeElektrotechniekWerktuigbouwkundeTransport

 


De geldigheid van het certificaat is in 2021 verlopen op last van het Rijksvastgoedbedrijf. Vanaf 2021 zijn worden alleen nog Gecertificeerde Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI door het RVB ingezet. Alle geregistreerden met een Hobéon certificaat kunnen zich kwalificeren voor deze nieuwe certificatie.

Voor dit  register kan dus geen registratie meer worden aangevraagd. 

Omschrijving

De Inspecteur Rijksvastgoedbedrijf verzorgt inspectie overeenkomstig de RVB-BOEI methodiek. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik en veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde. De Inspecteur RVB-BOEI beheerst een of meerdere van de vier verschillende disciplines (Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Transport). Deze inspecteur is in staat om aan de hand van een voorgeschreven methode een inspectierapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen.


Taken

De Inspecteur Rijksvastgoedbedrijf houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Voor het Rijksvastgoedbedrijf uitvoeren van Integrale inspecties gebaseerd op de RVB-BOEI methodiek en/of de NEN2767.
 • Rapporteren van deze inspecties.

Functies

De Inspecteur Rijksvastgoedbedrijf is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Inspecteur RVB-BOEI of Inspecteur NEN2767 of Integraal Inspecteur Vastgoed.

terug naar registeroverzicht


Inhoudelijke verantwoording

De Inspecteur Rijksvastgoedbedrijf is een inspecteur die is toegelaten om werkzaamheden te verrichten voor het Rijksvastgoedbedrijf. Deze inspecteur is doorgaans opgeleid als Inspecteur RVB-BOEI of als Integraal Inspecteur Vastgoed. Deze inspecteur is apart getoetst door Hobéon namens het Rijksvastgoedbedrijf.


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden

 

 • Voor dit register kan geen registratie meer worden aangevraagd.

  Eisen voor toelating tot dit register (tot en met 2020)

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). 

  De eisen voor toelating tot dit register zijn vastgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf.


  Certificerend Instituut

  • Hobéon SKO te 's-Gravenhage

  Vereiste documenten

  • het Hobéon certificaat Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV) in één of meer disciplines (dit certificaat mag niet ouder zijn dan drie jaar (na datum van afgifte).

  Aanvullende registratievereisten

  Als aanvullende eis voor inschrijving bij Sertum stellen wij dat de kandidaat moet zijn geregistreerd als Inspecteur RVB-BOEI voor dezelfde discipline.

 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij één van de opleiders voor het afleggen van het examen.

  Voor de kandidaten is een diploma Inspecteur RVB-BOEI (voorheen IIV) een aanbeveling. 

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren zijn de eisen gelijk aan de eisen gesteld aan Inspecteur RVB-BOEI, voor deze registratie gelden geen aanvullende eisen.

  De registratie duurt tot aan de einddatum zoals aangetekend op het certificaat.


  Hertoetsing

  Een Hobéon certificaat is maximaal drie (3) jaar geldig, daarna is hercertificering noodzakelijk.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschrijving Inspecteur Rijksvastgoedbedrijf 2.0 01-11-2018
  Register Competentieprofiel Inspecteur Rijksvastgoedbedrijf 1.0 29-10-2018
         
  Sertum Algemeen geldende documenten