Online Kennissessie Waardegestuurd vastgoedonderhoud

Online Kennissessie Waardegestuurd vastgoedonderhoud

Hij is er: de NEN 8026 is gepubliceerd!

Als je verantwoordelijk bent voor de instandhouding van vastgoed herken je de dilemma’s bij het nemen van beslissingen die lange termijn gevolgen hebben. De recent gepubliceerde NEN 8026 geeft houvast om de verbinding te leggen tussen de strategische doelen van de organisatie naar het operationele vastgoedmanagement.

Deze kennissessie is op 19 maart jl. op lokatie in Den Haag gehouden. Door Johan Smit wordt ingegaan op de methodiek die omschreven is in de NEN 8026 over waardegestuurde instandhouding van assets in de gebouwde omgeving. Met als doel om inzicht te verkrijgen in de te nemen stappen om afgewogen beslissingen te kunnen nemen in prioriteiten en budgetten voor instandhouding.

Wanneer
Donderdag 18 april van 15.30 tot 17.00 uur

Waar
Online

Inhoud
De kennissessie betreft:
• Uitleg van de achtergrond, de essentie en werkwijze van assetmanagement en de normmethodiek NEN 8026.
• Praktische toepassingsmogelijkheden om vanuit strategisch niveau aan de slag te gaan met het geven van richting aan de vastgoedorganisatie op tactisch niveau.

Onderwerpen
• Organisatie- en assetmanagementdoelen
• Het waardekompas en de relatie met een integraal huisvestingsplan
• Voorbeelden toe te kennen waardeaspecten
• Relatie naar de NEN 2767-1
• Praktijkvoorbeelden

Inschrijven voor deze online sessie kan via deze link.