Methodiek NEN-2767

Methodiek NEN-2767


Vind geregistreerden


Dit register is binnenkort niet meer zichtbaar
Inschrijving in dit register is sinds 1 januari 2023 niet meer mogelijk.


Omschrijving

De professional die in dit register is ingeschreven beschikt over de basiskennis van de methodiek conditiebepaling volgens de NEN-2767 en de kennis van de achtergronden die nodig zijn voor een correct begrip van en inzicht in de toepassing van de NEN-2767 theorie (deel 1) en de gebrekenlijst voor gebouwen (deel 2). Deze persoon heeft inzicht in de beperkingen en valkuilen bij het toepassen van deze methodiek. Ook is deze professional in staat om met inspecteurs en andere onderhouds¬professionals dienaangaande inhoudelijk overleg te kunnen voeren. Deze persoon heeft inzicht in de wijze waarop met de inspectiegegevens vorm is te geven aan bijvoorbeeld een meerjaren-onderhoudsplanning.

Deze professional is niet getoetst op het uitvoeren van inspectietaken.


Deze onderhoudsprofessional houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Het verwerken of beoordelen van NEN-2767 inspecties;
 • Het bepalen van de onderhoudsbehoefte op basis van deze inspecties;
 • Communiceren met andere onderhoudsprofessionals over NEN-2767 inspecties.

Deze onderhoudsprofessional is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Onderhoudskundig adviseur
 • Projectleider onderhoud
 • Technisch beheerder
 • Inspecteur NEN-2767 in opleiding

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden
 • Eisen voor toelating tot dit register

  Een diploma of certificaat afgegeven door een toegelaten examenbureau. Dit diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). 


  Toegelaten examenbureau(s)

  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV)
  • Helix Academy

  Vereiste documenten

  • Toegelaten diploma  
  • Bijbehorende cijferlijst

  Op het diploma en cijferlijst dient duidelijk te zijn vermeld welk examen is afgelegd, en wat de datum van afgifte is.


  Aanvullende registratievereisten

  • Geen
 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij één van de opleiders voor het afleggen van het examen. De onderstaande opleiders bieden opleidingen aan om u voor te bereiden op het examen.

  Op dit moment worden door de volgende aanbieders opleidingen verzorgd, en examens afgenomen door de volgende partijen:

  • NEN Training de cursussen worden gegeven in Delft en Utrecht (klik bij de link het filter 'Training' aan).
  • Helix Academy de cursussen worden gegeven in Utrecht, ook kunnen in-company trainingen worden georganiseerd.
  • Vastgoed Business School de cursussen worden gegeven in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven

  LET OP: met een deelnamebewijs van een van bovenstaande opleidingen kunt u geen Sertum registratie aanvragen, hiervoor is een separaat certificaat nodig van de examinerende partij(en). zie onder de tab 'Toelating


  Sertum ziet alleen toe op de kwaliteit van het examen, de voorgaande opleiding en eventuele aansluiting op het examen wordt niet door Sertum beoordeeld. Verschillende opleiders kunnen op verschillend niveau examineren, de minimale eisen voor de examinering zijn vastgelegd in de registeromschrijving.

   

 • Continuering

  Vanaf 1 januari 2024 zal dit register worden opgeheven


   

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschrijving Methodiek NEN-2767 2.0 01-12-2018
  Register Competentieprofiel Methodiek NEN-2767 1.0 28-11-2018
         
  Sertum Algemeen geldende documenten