Gecertificeerd of geregistreerd

Gecertificeerd of geregistreerd

Sinds 2021 kent Sertum ‘meerdere smaken’ voor een registratie. Na de publicatie van de Maatlat voor onderhoudskundigen in 2019 is gewerkt aan een certificatieschema voor Onderhoudskundigen volgens de Maatlat. Hiervoor is de samenwerking gezocht met de onafhankelijk opererende Certificerende Instelling Hobéon (onderdeel van de Kiwa groep).

Het vaststellen van competenties, de erkenning van examenbureaus, de vaststelling van de verplichtingen in het kader van Permanente Educatie (PE) en de erkenning van partijen die PE’s organiseren ligt in handen van een Certificerende Instelling. De CI laat zich  inhoudelijk bijstaan door vakinhoudelijke adviseurs, vakverenigingen, en de accrediterende partijen binnen Sertum.

Sertum draagt zorg voor de registratie, de facturatie en de publicatie en administratie van PE verplichtingen.


 

Gecertificeerd

Hobéon heeft het Certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed opgesteld, in samenwerking met het RVB en het huisvestingsbureau van de politie. Volgens dit schema kan een persoonscertificaat worden aangevraagd via Sertum.

Ga hier naar de aanvraag procedure voor persoonscertificatie voor Onderhoudskundig Inspecteur BOEI


Geregistreerd

Sinds 2004 voert Sertum registers voor Onderhoudskundigen.

Het vaststellen van competenties, de erkenning van examenbureaus en de erkenning en registratie van de verplichtingen in het kader van Permanente Educatie (PE), ligt in handen van Sertum, die zich inhoudelijk laat bijstaan door een Accreditatiecommissie of een externe accrediterende organisatie.

Voor een overzicht van de registers die door Sertum worden gevoerd, zie het menu aan de rechterzijde van deze pagina

Geregistreerden vinden

Ik wil mijzelf registreren