Methodiek NEN-2767

Methodiek NEN-2767


Vind geregistreerden


Omschrijving

De professional die in dit register is ingeschreven beschikt over de basiskennis van de methodiek conditiebepaling volgens de NEN-2767 en de kennis van de achtergronden die nodig zijn voor een correct begrip van en inzicht in de toepassing van de NEN-2767 theorie (deel 1) en de gebrekenlijst voor gebouwen (deel 2). Deze persoon heeft inzicht in de beperkingen en valkuilen bij het toepassen van deze methodiek. Ook is deze professional in staat om met inspecteurs en andere onderhouds¬professionals dienaangaande inhoudelijk overleg te kunnen voeren. Deze persoon heeft inzicht in de wijze waarop met de inspectiegegevens vorm is te geven aan bijvoorbeeld een meerjaren-onderhoudsplanning.

Deze professional is niet getoetst op het uitvoeren van eventuele inspectietaken.


Deze onderhoudsprofessional houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende taken:

 • Het uitvoeren en rapporteren van NEN-2767 inspecties binnen de eigen discipline;
 • Het verwerken of beoordelen van NEN-2767 inspecties;
 • Het bepalen van de onderhoudsbehoefte op basis van deze inspecties;
 • Communiceren met andere onderhoudsprofessionals over NEN-2767 inspecties.

Deze onderhoudsprofessional is bijvoorbeeld werkzaam in één van de volgende functies:

 • Onderhoudskundig adviseur
 • Projectleider onderhoud
 • Technisch beheerder
 • Inspecteur NEN-2767 in opleiding

terug naar registeroverzicht


Voorwaarden

Open een van onderstaande tabs voor de voorwaarden geldend voor dit register

 • Toelating – welke eisen gelden voor toelating tot dit register
 • Opleiding – waar kunt u een door Sertum geaccepteerd diploma behalen
 • Continuering – eisen om ingeschreven te blijven, permanente educatie en her-certificering
 • Documenten – hier kunt u de voor dit register geldende documenten downloaden
 • Eisen voor toelating tot dit register

  Tot en met 2018 werden de eisen van toelating tot dit register opgesteld en bewaakt door de Sertum Waarborgcommissie.

  Vanaf 2019 is hiervoor de Accreditatiecommissie Inspecteur in de plaats gekomen. Zie voor de samenstelling van deze commissie elders op deze site.

  Uw diploma of certificaat is niet ouder dan 2 jaar (afgiftedatum). Indien u met een ouder document wenst te registreren kunnen hieraan aanvullende verplichtingen gekoppeld worden.

  Registratievereisten

  Een kandidaat kan zich in dit register inschrijven indien deze beschikt over het certificaat of diploma:

  • Inspecteur NEN-2767
  • Onderhoudsinspecteur Vastgoed (SCEV)

  Dit certificaat wordt uitgeschreven door de volgende partijen:

  • Stichting Comog Examens Vastgoed (SCEV).

  Er zijn geen aanvullende registratievereisten

  LET OP: op dit moment worden alleen certificaten volgend op het examen bij SCEV door Sertum geaccepteerd voor registratie. Examens afgenomen door de opleiders worden op dit moment beoordeeld door de Accreditatiecommissie Inspecteur.

 • Opleiding

  Voor het behalen van het certificaat is geen opleiding vereist. Kandidaten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om het examen te doen kunnen zich inschrijven bij één van de opleiders voor het afleggen van het examen.

  Voor alle overige kandidaten bevelen wij één van nevenstaande opleidingen aan.

  LET OP: Sertum beoordeelt niet de inhoud van de opleidingen, alleen het examen wordt inhoudelijk beoordeeld voor toelating. Het is niet aan Sertum om het beleid omtrent examens zonder vooropleiding te bepalen.

  Partijen die op dit moment opleidingen verzorgen voor dit certificaat zijn:

  • NEN Training de cursussen worden gegeven in Delft en Utrecht (klik bij de link het filter 'Training' aan).
  • Helix Academy de cursussen worden gegeven in Utrecht ook kunnen incompany trainingen worden georganiseerd.
  • Vastgoed Business School de cursussen worden gegeven in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven

  LET OP: met een deelnamebewijs van een van bovenstaande opleidingen kunt u geen Sertum registratie aanvragen, hiervoor is een separaat certificaat nodig van de examinerende partij(en). zie onder de tab 'Toelating'

   

 • Continuering

  Om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het noodzakelijk dat u aantoonbaar uw kennis op peil houdt. Hiervoor is een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen.

  Indien uw diploma of certificaat niet ouder is dan 1 jaar (afgiftedatum), heeft u vrijstelling voor de verplicht gestelde Permanente Educatie voor het jaar van inschrijving. Zie voor de verplichtingen per register de Registerbeschrijvingen.

  Alleen PE bijeenkomsten die zijn goedgekeurd door de Accreditatie-commissie Adviseur worden geaccepteerd als een geldige PE.

  Permanente Educatie

  Door de Accreditatiecommissie is bepaald dat de geregistreerde geen verplichtingen heeft met betrekking tot permanente educatie vanuit deze registratie.

  Hertoetsing

  Op het moment dat de NEN-2767 wijzigt, dan zal de geregistreerde een examen moeten afleggen waarin de wijzigingen van de norm tot uitdrukking komen.

 • Toepasselijke documenten

  De documenten die betrekking hebben op dit register zijn te downloaden door op de betreffende links te klikken. Alleen documenten in de versie en met de datum zoals gepubliceerd op deze website zijn van toepassing. Geprinte documenten met een oudere datum zijn niet geldig.

   

  Betreft Document Versie Datum
  Register Registerbeschrijving Methodiek NEN-2767 2.0 01-12-2018
  Register Competentieprofiel Methodiek NEN-2767 1.0 28-11-2018
         
  Sertum Algemeen geldende documenten