Video stakeholdermanagement

Video stakeholdermanagement

Sertum gaat in gesprek met geregistreerden.

Uit het programma stakeholdermanagement delen we periodiek korte video’s via onze site, app en social media. De eerste gedeelde video is ‘Wat als de opdrachtgever onvoldoende kennis heeft?’.

Sertum Erkend Onderhoudskundig Inspecteurs zijn bekend met stakeholdermanagement. Dat betekent dat zij opdrachtgevers kunnen helpen om de vraagstelling helder te krijgen. Als een opdrachtgever vraagt om een onderhoudsinspectie, dan is hier altijd een aanleiding en een bedoeling voor. De Erkend Onderhoudskundig Inspecteur is erop getraind om het resultaat van zijn werkzaamheden aan te laten sluiten bij de bedoeling van de opdrachtgever. Een inspectierapport is immers niet bedoeld om in een digitale lade te verdwijnen.

Bekijk hier de video.