Het is zover!

Het is zover!

De Sertum Maatlat voor Onderhoudskundigen

Vijf jaar na de introductie van de Sertum Maatlat voor Onderhoudskundigen hebben alle relevante opleiders én examenbureaus hun programma’s afgestemd op deze Maatlat. De Maatlat is een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudsprofessionals. Dankzij deze constructieve samenwerking was daarna aan Sertum de taak om ook alle registers in overeenstemming te brengen met de profielen uit de Maatlat.

Deze actie heeft verschillende gevolgen voor zowel de registers als de geregistreerden.

De registers zijn nu als volgt ingedeeld:

– Advies I Management
– Beheer I Projecten
– Inspectie I Controle

Registers
Alle registers zijn direct te relateren aan de Maatlat, waarbij de drie Maatlat-profielen herkenbaar zijn aan het woord “Erkend.” Daarnaast zijn een aantal afgeleide profielen geregistreerd, zoals:

– Inspecteur NEN-2767 als afgeleide van de Erkend Inspecteur
– Technisch Beheerder (binnenkort beschikbaar) als afgeleide van de Erkend Coördinator.

Aanvullende registraties
Een aantal geregistreerden krijgen aanvullende registraties, om deze beter vindbaar te maken voor opdrachtgevers die mogelijk kunnen zoeken op de afgeleide profielen:

– Gecertificeerde Inspecteurs worden ook geregistreerd als Erkend Inspecteur.
– Erkende Inspecteurs worden ook geregistreerd als Inspecteur NEN2767.

Deze aanpassingen worden momenteel uitgevoerd en zullen voor de zomer worden afgerond.

Vervallen registers
Enkele registers die niet langer voldoen aan de criteria van de Maatlat zijn komen te vervallen:

– Methodiek NEN-2767: Per 1 januari 2024 vervallen. Alle geregistreerden krijgen in 2024 nog de kans te upgraden naar Inspecteur NEN-2767.
– Inspecteur RVB-BOEI: Per 1 januari 2024 vervallen. Alle inspecteurs zijn omgezet naar NEN-2767, waarbij een groot deel ook de status van Erkend Inspecteur heeft verkregen.
– Comog Onderhoudskundige Vastgoed: Per 1 maart 2024 vervallen. Alle COV-ers zijn omgezet naar Erkend Coördinator.

Handboek RVB-BOEI
Daarnaast zijn er twee registers gebaseerd op het Handboek RVB-BOEI, die een eigen rubriek hebben:

– Handboek-RVB-BOEI: Hierin zijn Gecertificeerde Inspecteurs BOEI en BOEI-Adviseurs opgenomen.

Bekijk de nieuwe indeling en de samenhang tussen de registers op het vernieuwde deel van onze website.