Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties

november 2019

De Wet- en Regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties is continu aan verandering onderhevig.  De actuele wijzigingen worden in deze kennissessie op interactieve wijze worden gedoceerd. Ook komen vaak voorkomende discussies over de interpretatie van bestaande wetgeving aan de orde. Deelnemers worden gevraagd om deze via de besloten LinkedIn groep Sertum Erkende Onderhoudskundigen met elkaar te delen.

Voor de pauze zal de parate kennis worden getoetst door centraal gestelde vragen die met de smartphone of tablet beantwoorden moeten worden. Voor de interactie tussen de disciplines worden na de pauze groepen samengesteld van deelnemers met verschillende achtergronden (B,W,E,T). De groepen zullen gezamenlijk aan praktijkvraagstukken werken die vervolgens centraal zullen worden besproken.

Klik hier om in te schrijven.