Ontwikkelingen in 2023

Sertum volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied continu, onder meer gevoed door de Sertum klankbordgroep en Raad van Advies. Op weg naar het jubileumjaar 2024 gaat onze missie meer uitgedragen worden naar de opdrachtgevers van Sertum geregistreerden.

De introductie van de Maatlat voor Onderhoudskundigen in 2019 heeft er toe geleid dat opleiders en examenbureau’s hun programma’s aanscherpen. Vorig jaar heeft het RVB zich, samen met het de landelijke Politie, uitgesproken dat voor het contracteren van inspecteurs de Onderhoudskundig Inspecteur van de Maatlat het minimum niveau zal zijn.

Ook zijn systeemwijzigingen aan de orde, zoals bijvoorbeeld de komende updates voor het Handboek RVB-BOEI en de NEN2767, die gevolgen hebben voor de Sertum geregistreerden. De programma’s voor Permanente Educatie (PE) die Sertum de komende jaren aanbiedt staan in het teken hiervan, waarbij de Maatlat voor Onderhoudskundigen steeds meer de norm zal zijn. Voor de meeste geregistreerden betekent dit dat buiten de updates wet- en regelgeving ook aanvullende e-learning of (online) live programma’s  gevolgd moeten worden.

Sertum legt de lat hoog als het gaat om toelating op basis van kwalificatie eisen. Echter financieel mag de erkenning geen belemmering zijn. De kosten voor toegang, continuering en permanente educatie moeten proportioneel zijn. Sertum biedt de PE programma’s aan zonder extra kosten, met uitzondering van de programma’s voor de Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, die dienen te voldoen aan de Hobéon eisen.

De ontwikkelingen hebben in grote lijnen de volgende gevolgen voor de registers:

Klik voor de concrete uitwerking op de bijbehorende link.

Het vakgebied van onderhoud en technisch beheer blijft altijd in beweging. Sertum beweegt mee en stuurt waar dat kan. Heb je ideeën, wil je meedenken, laat het ons weten er is altijd ruimte voor initiatieven. Dat kan via onze klankbordgroep, of naar het stichtingsbureau.