Geregistreerden archief

Op deze pagina tref je een link naar documentatie van de afgelopen kennissessies. Klik op het jaartal voor de content.

De documentatie is bedoeld voor eigen gebruik.

link   Beeldmateriaal Sertum logo’s en beeldmateriaal ten behoeve van eigen profilering
link 2023 video Basistraining wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties
link video Basis Omgevingswet en Wkb
2023 februari Intervisie Intervisie NEN 8026
  mei Expertvisie Verduurzaming versus brandveiligheid
  juni Expertvisie Stakeholdermanagement in de praktijk
  juni Training Besluit Bouwwerken Leefomgeving (verbouw en bestaande bouw)
  september  Expertvisie Inspecteren volgens de Maatlat
   
2022 april Expertvisie Expertvisie NEN-2767
  juni Expertvisie Expertvisie Kwaliteitsborging voor onderhoud en renovatie
  september Expertvisie Brandveiligheid
  november video Update wet- en regelgeving Bouwregelgeving algemeen
november video Update wet- en regelgeving Actueel bouwkundig en installatietechnisch
november video Update wet- en regelgeving Energietransitie
2021 maart Kennissessie Update boekje wet- en regelgeving 2021
april Kennissessie De betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud
juni Kennissessie Inspecteren buiten je discipline, hoe doe je dat?
september Kennissessie Gebouwdossier, wat moet en wat mag?
oktober Erkendendag Sertum Erkendendag 2021
november update Update wet- en regelgeving
2020 april Kennissessie Beleidsmatig kader van de gebouwde omgeving NEN 8026
juni Kennissessie De Kwaliteit van vastgoed
september Kennissessie Organiseren en interpreteren van inspecties
november Kennissessie Basistraining wet- en regelgeving
november Kennissessie Update wet- en regelgeving
november Keuzesessie Aansprakelijkheid rondom de zorgplicht
november Keuzesessie Toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie
november Keuzesessie Toegankelijkheid en brandveiligheid
2019 april   Kennissessie Aan de slag met prestatiemetingen
juni   Kennissessie Onderhoudstechniek
september   Kennissessie
Energieprestatiegarantie
oktober Symposium Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud
november Kennissessie Wet- en regelgeving
2018 april   Kennissessie Samenwerking tussen opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende disciplines
juni   Kennissessie Overdracht gebouw en installaties van nieuwbouw naar beheer
september   Kennissessie Prestatiemeting vastgoedonderhoud
2017 april   Kennissessie Duurzame Meerjaren-Onderhoudsplanning
juni   Kennissessie Keuringen in relatie tot onderhoud
september   Kennissessie Organisatie van onderhoud in relatie tot contractvormen