Geregistreerden archief

Geregistreerden archief

Op deze pagina tref je een link naar documenten bedoeld voor Sertum geregistreerden:

Je vind op deze pagina de uitwerkingen van de kennissessies van de afgelopen jaren. Je kunt deze presentaties downloaden voor eigen gebruik. Kennissessies worden pas gepubliceerd binnen vier weken na afloop van de laatste sessie.

link januari   Beeldmateriaal Sertum logo’s en beeldmateriaal ten behoeve van eigen profilering
2022 april Expertvisie Expertvisie NEN-2767
  juni Expertvisie Expertvisie Kwaliteitsborging voor onderhoud en renovatie
2021 maart Kennissessie Update boekje wet- en regelgeving 2021
april Kennissessie De betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud
juni Kennissessie Inspecteren buiten je discipline, hoe doe je dat?
september Kennissessie Gebouwdossier, wat moet en wat mag?
oktober Erkendendag Sertum Erkendendag 2021
november update en video Update wet- en regelgeving
2020 april Kennissessie Beleidsmatig kader van de gebouwde omgeving NEN 8026
juni Kennissessie De Kwaliteit van vastgoed
september Kennissessie Organiseren en interpreteren van inspecties
november Kennissessie Basistraining wet- en regelgeving
november Kennissessie Update wet- en regelgeving
november Keuzesessie Aansprakelijkheid rondom de zorgplicht
november Keuzesessie Toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie
november Keuzesessie Toegankelijkheid en brandveiligheid
2019 april   Kennissessie Aan de slag met prestatiemetingen
juni   Kennissessie Onderhoudstechniek
september   Kennissessie
Energieprestatiegarantie
oktober Symposium Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud
november Kennissessie Wet- en regelgeving
2018 april   Kennissessie Samenwerking tussen opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende disciplines
juni   Kennissessie Overdracht gebouw en installaties van nieuwbouw naar beheer
september   Kennissessie Prestatiemeting vastgoedonderhoud
2017 april   Kennissessie Duurzame Meerjaren-Onderhoudsplanning
juni   Kennissessie Keuringen in relatie tot onderhoud
september   Kennissessie Organisatie van onderhoud in relatie tot contractvormen

Let op het kan zijn dat door wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving sommige zaken niet meer aan de actueel zijn.