2021

terug naar het overzicht


2021-1: Update boekje wet- en regelgeving 2021

De aanpassingen in het zakboekje ten opzichte van 2020 zijn in hoofdlijnen gepresenteerd. Tevens is hierin geinventariseerd wat de ervaringen zijn van de beschikbaar gestelde digitale versie van het boekje.

Sprekers: Peter Gijbels en Dion Houben 

format auteur titel toelichting
PDF Peter Gijbels/Dion Houben Update boekje wet- en regelgeving
PDF Dion Houben Vragen uit sessie 1 maart 2021

2021-2: De betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud

In 2020 opende Sertum het register voor commissioners. In deze kennissessie is de essentie van commissioning uitgelegd, in het bijzonder de betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud.

Commissioning is een kwaliteitsbeheersingsproces voor het verifiëren en documenteren van de afgesproken prestaties van gebouw en installaties en die vooral ook te borgen. In 2018 organiseerde Sertum een kennissessie over ISSO publicatie 105 “Kerndocument Gebouwtechniek”, die vooral ging over het documenteren van de afgesproken prestaties van klimaatinstallaties bij oplevering. In deze sessie is ook ingegaan op de betekenis die commissioning kan hebben voor bestaande bouw.

Spreker: André van Tongeren 

format auteur titel toelichting
PDF André van Tongeren De betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud presentatie
PDF Sertum Zijn prestatie eisen goed omschreven? poll

2021-3: Inspecteren buiten je discipline, hoe doe je dat?

Volgens de Maatlat voor Onderhoudskundigen moeten onderhoudskundig inspecteurs in staat zijn om afwijkingen met betrekking tot aspecten die ook buiten de eigen discipline vallen te herkennen.

Deze competenties gaan er niet over dat je geacht wordt verstand te hebben van disciplines (bouwkundig of een specifieke installatietechnische discipline) waarvoor je niet opgeleid bent, maar wel geacht wordt om alle zaken te rapporteren en te melden die je signaleert in het kader van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook als dat buiten je eigen vakgebied ligt.

Deze kennissessie ligt in het verlengde van de sessie die in september 2020 werd verzorgd over het organiseren en interpreteren van inspecties. I

Spreker: Patrick Zeilemakers 

format auteur titel toelichting
PDF Renco Lammers Kaderstelling inspecteren buiten je discipline uitgangspunten
PDF Sertum Inspecteren buiten je discipline presentatie
Youtube OVV Lessen uit de instorting van het dak van het AZ stadion video uit de presentatie
PDF Sertum Review samenvatting

2021-4: Gebouwdossier, wat mag en wat moet?

Over het belang van een goed bouwdossier, en de geldende regelgeving hieromtrent. Vanuit de diverse wetgeving wordt verplichte documentatie van gebouw- en installatietechnisch gerelateerde zaken beschreven. Daarbij behoort ook compliancy. Daarnaast is het verstandig als gebouwbeheerder om een gebouwdossier in te richten dat aansluit op de beleidskeuzes vanuit de beheerstrategie. De komende Wet Kwaliteitsborging legt verplichtingen op voor uitvoerende partijen op het gebied van dossiervorming van nieuwbouw, verbouw en renovatie  waar beheerders hun voordeel mee kunnen doen.

Spreker: Sannie Verweij  

format auteur titel toelichting
PDF Sannie Verweij Gebouwdossier, wat mag en wat moet? presentatie

2021-5: Sertum Erkendendag

Op donderdag 7 oktober 2021 vond de jaarlijkse Sertum Erkendendag plaats. Eindelijk konden we elkaar weer ontmoeten. Dit gebeurde in de Woonindustrie te Nieuwegein, waar tevens het SmartBuildings Even plaatsvond. In het ochtendprogramma werden korte reviews gegeven van online kennissessies die eerder dit jaar werden verzorgd. In het middagprogramma gaven Bob de Jong names Sertum en Willem de Vries namens Hobéon een presentatie over de onderlinge samenwerking, met nadere uitleg over het traject dat gevolgd moet worden om Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI te kunnen worden.

Spreker: Bob de Jong, Willem de Vries

format auteur titel toelichting
PDF Sertum Sertum Erkendendag 2021 presentatie

2021-6: Update wet- en regelgeving 

In november vindt traditioneel de update wet- en regelgeving plaats. Dit jaar voor het eerst op basis van videos’s die on demand beschikbaar zijn.  Medio oktober ontvangen alle geregistreerden hiervoor een link, inclusief een link voor de toets die voor veel Sertum registers verplicht gesteld is. Bijgaande presentaties kunnen als naslagwerk gebruikt worden bij de video’s.

Docenten: Peter Ligthart, Peter Gijbels, Dion Houben  

format auteur titel toelichting
video docenten videocontent updates link naar de updates in Flowsparks
PDF Peter Ligthart Introductie Bouwregelgeving algemeen
PDF Peter Ligthart Deel 1 Omgevingswet
PDF Peter Ligthart Deel 2 Uitvoeringsbesluiten
PDF Peter Ligthart Deel 3 Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)
PDF Peter Ligthart Deel 4 Zorgplicht en omgevingswet
PDF Peter Ligthart Deel 5 Omgevingswet en de Wkb
PDF Dion Houben Introductie Installatietechnisch en bouwkundig actueel
PDF Dion Houben Deel 6 Sprinklerinstallatie
PDF Dion Houben Deel 7 Luchtbehandeling
PDF Dion Houben Deel 8 Koeling
PDF Dion Houben Deel 9 Brandmeldinstallatie en brand- en rookwerende scheidingen
PDF Dion Houben Deel 10 Opslag gevaarlijke stoffen
PDF Dion Houben Deel 11 Liftinstallaties
PDF Peter Gijbels Introductie Energietransitie en EPBD
PDF Peter Gijbels Deel 12 Energietransitie en klimaatakkoord
PDF Peter Gijbels Deel 13 EPBD III
PDF Sertum Toelichting toetsvragen