2021

2021

Op deze pagina tref je een link naar documenten bedoeld voor Sertum geregistreerden:

De uitwerkingen van de kennissessies van 2021. Je kunt deze presentaties downloaden voor eigen gebruik.

terug naar het overzicht


2021-1: Update boekje wet- en regelgeving 2021

De aanpassingen in het zakboekje ten opzichte van 2020 zijn in hoofdlijnen gepresenteerd. Tevens is hierin geinventariseerd wat de ervaringen zijn van de beschikbaar gestelde digitale versie van het boekje.

Sprekers: Peter Gijbels en Dion Houben 

format auteur titel toelichting
PDF Peter Gijbels/Dion Houben Update boekje wet- en regelgeving
PDF Dion Houben Vragen uit sessie 1 maart 2021

2021-2: De betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud

In 2020 opende Sertum het register voor commissioners. In deze kennissessie is de essentie van commissioning uitgelegd, in het bijzonder de betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud.

Commissioning is een kwaliteitsbeheersingsproces voor het verifiëren en documenteren van de afgesproken prestaties van gebouw en installaties en die vooral ook te borgen. In 2018 organiseerde Sertum een kennissessie over ISSO publicatie 105 “Kerndocument Gebouwtechniek”, die vooral ging over het documenteren van de afgesproken prestaties van klimaatinstallaties bij oplevering. In deze sessie is ook ingegaan op de betekenis die commissioning kan hebben voor bestaande bouw.

Spreker: André van Tongeren 

format auteur titel toelichting
PDF André van Tongeren De betekenis van commissioning voor beheer en onderhoud presentatie
PDF Sertum Zijn prestatie eisen goed omschreven? poll