Kennissessies

Onderstaande kennissessies worden georganiseerd door Sertum.

Voor het register COV dienen jaarlijks twee van de drie aangeboden bijeenkomsten 'Permanente Educatie' te worden gevolgd; voor de overige registers geldt deze verplichting niet, deze geregistreerden zijn vrij zich voor deze PE's in te schrijven. Geregistreerden die een sessie verplicht dienen te volgen (COV) hebben voorrang op geregistreerden die zich uit interesse inschrijven. Ook niet geregistreerden zoals collega's, kunnen zich opgeven voor Sertum kennissessies. De kennissessies zijn interactief, zodat de deelnemer een belangrijke inbreng heeft. Voor het inschrijven op de kennissessie "PE 2018" kunt u het inschrijfformulier hier downloaden en voorzien van een handtekening retourneren aan het secretariaat.

 

Voor het register IAV, IIV, NEN, e.a. dient jaarlijks de bijscholing Wet- en Regelgeving gevolgd te worden. Voor het inschrijven op de kennissessie "Bijscholing W&R 2018" kunt u het inschrijfformulier hier downloaden en voorzien van een handtekening retourneren aan het secretariaat.

 

Op de inschrijving voor kennissessies is een annuleringsregeling van toepassing, zie Reglement Permanente Educatie, Bijscholing en Hertoetsing.

Er zijn geen kennissessies aanwezig.

Archief

Wijziging Wet- en regelgeving 2018

U wordt uitgenodigd voor bijscholing als u bent geregistreerd bij Sertum, als zijnde

  • Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV)
  • Integraal Adviseur Vastgoed (IAV)
  • NEN2767 Methodiek
  • NEN2767 Onderhouds Inspecteur  (OIV)
  • Integraal Inspecteur Woningen (IIW) 

Een van de voorwaarden horende bij uw registratie is dat u aantoonbaar de ontwikkelingen op uw vakgebied en veranderingen op gebied van wet- en regelgeving volgt.

Sertum stelt als voorwaarde voor het continueren van de registratie dat u aantoonbaar kennis heeft genomen van de wijzigingen. 

Hiervoor heeft u de volgende mogelijkheden: 

1.         U heeft reeds een cursus gevolgd in de afgelopen maanden en kunt een bewijs van deelname (uitgegeven door het cursusinstituut) overleggen.

2.         Mocht u in 2018 uw certificaat behaald hebben, dan heeft u geen verplichting om de bijscholing in 2018 te volgen.

3.         U neemt deel aan een door Sertum georganiseerde bijscholing op 1, 6, 12, 15, 20 en 27 november 2018.

 

De geregistreerden ontvangen per e-mail een uitnodiging met inschrijfformulier en alle informatie. Dit inschrijfformulier dient vóór 1 maart 2018 ondertekend te worden verzonden aan het secretariaat. U ontvangt een bevestiging van deelname met de locatie-gegevens.

 

Aanmelden geschiedt op volgorde van binnenkomst, indien een datum volgeboekt is, wordt u omgeboekt naar een andere datum, hierover ontvangt u bericht.

2018 20 november
1 november 16:00 - 20:00 uur Nieuwegein - VOLGEBOEKT
6 november 16:00 - 20:00 uur Nieuwegein - VOLGEBOEKT
12 november 16:00 - 20:00 uur Nieuwegein - VOLGEBOEKT
15 november 16:00 - 20:00 uur Nieuwegein - VOLGEBOEKT
20 november 16:00 - 20:00 uur Nieuwegein - VOLGEBOEKT
27 november 16:00 - 20:00 uur Nieuwegein - VOLGEBOEKT

Prestatiemeting in vastgoedonderhoud

Uitvoerende onderhoudsbedrijven worden door opdrachtgevers op uiteenlopende manieren geselecteerd en beoordeeld. In het kader van resultaatgerichte samenwerkingsvormen worden vaak kwalificaties gevraagd die door opdrachtnemende partijen objectief aantoonbaar gemaakt moeten worden. Het meetbaar maken van de geleverde prestaties en het matchen met de gestelde eisen wordt hiermee steeds actueler.

De NEN 2767 is de afgelopen jaren met een goed en breed gedragen middel gebleken om de conditie van bouw, installatie en infrasector objectief  te kunnen meten. Het meten van de performance en de wijze waarop uitvoerende bedrijven presteren is in de bouw- en onderhoudssector is nieuw.

Deze PE richt zich op deze trend die zich langzaam aan het ontwikkelen is. Er wordt naar andere sectoren gekeken als het gaat om manieren op prestaties te meten, wegen en te waarderen. Met name de infrasector loopt hierin voorop. Wat zijn actuele ontwikkelingen en verwachtingen? 

2018 18 september
4 september 16:00 - 20:00 uur Nieuwgein - VOLGEBOEKT
12 september 16:00 - 20:00 uur Den Bosch
18 september 16:00 - 20:00 uur Zwolle

Overdracht gebouw en installaties van nieuwbouw naar beheer

 

Na de oplevering van een nieuwbouwproject start een nieuwe fase met onderhoud en beheer. Het onderhoudsmanagement start echter feitelijk al lang voorafgaand hieraan in de ontwerpfase van de nieuwbouw. Door nieuwe contract- en samenwerkingsvormen is de overgang van nieuwbouw naar onderhoud vooral van juridische aard en blijven de uitvoerende partijen van de nieuwbouw  steeds vaker betrokken bij het onderhoud. Waar veel partijen nu de omslag maken is om de over te dragen revisiegegevens compleet en passend bij de bedoelingen van de beherende partij tijdig overgedragen te krijgen.Vooruitlopend op de in voorbereiding zijnde wet op de kwaliteitsborging wordt er door diverse partijen aandacht besteed aan het gebouwdossier, dat na de invoering van de wet een verplichting wordt bij oplevering van een gebouw. In deze PE besteden we aandacht aan de inrichting van het bouwdossier en vooral de opleverprocedure met de overdracht naar beheer. 

2018 19 juni
5 juni 16:00 - 20:00 uur Nieuwegein
12 juni 16:00 - 20:00 uur Den Bosch
19 juni 16:00 - 20:00 uur Zwolle

Samenwerking tussen opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende disciplines

Ketensamenwerking wordt in één adem genoemd met het efficiënter en klantgerichter uitvoeren van renovatie- en onderhoudsprojecten en als meest kansrijke manier om faalkosten te reduceren. Hoe maak je dit project overstijgend en op welke wijze borg je de samenwerking? En wat is je visie op de langere termijn? Is ketensamenwerking daadwerkelijk het toverwoord, of gaat het juist om samenwerking? Wat zijn de rollen, profielen en competenties die in de praktijk nodig zijn?

Samenwerking dient integraal te worden beschouwd, vanuit opdrachtgevende, adviserende én uitvoerende disciplines. Vaak worden de belangen te veel van één kant belicht en opgelegd terwijl het steeds meer gaat om de wederzijdse belangen.

In de PE van september 2017 ging het over de organisatie van onderhoud waarin we dieper ingegaan zijn op het stakeholdermanagement. Hierop willen we met de komende PE een logisch vervolg geven waarbij we expliciet ingaan op gangbare functionaliteiten en taken vanuit het vastgoedmanagement.

2018 17 april
3 april 16:00 - 20:00 uur Zwolle
10 april 16:00 - 20:00 uur Nieuwegein - VOLGEBOEKT
17 april 16:00 - 20:00 uur Den Bosch

Sertum Erkendendag 2018

Nader te bepalen datum en locatie

2018 01 januari
1 januari 16:00 - 20:00 uur Nader te bepalen

Opleiders

Logo HAN
© 2018 Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed contact download flyer Login