PE punten

Bij Sertum worden de PE verplichtingen vanaf 2022 uitgedrukt in punten.


Puntenwaardering

  • Een punt staat voor één effectief studie-uur.
  • Een dagdeel van 4 uur wordt gewaardeerd met 3 punten,
  • Een hele dag wordt gewaardeerd met 6 punten.
  • Een online sessie (webinar, E-training,..) vanaf anderhalf uur of meer wordt gewaardeerd met 2 punten.
  • een online sessie (webinar, E-training,..) van minder dan anderhalf uur wordt gewaardeerd met 1 punt

Te behalen punten

Verplichte onderwerpen
3 pt Sertum Update wet- en regelgeving (e-learning programma)
2 pt Sertum Online toelichting update wet- en regelgeving
n.t.b. Hogescholen Activiteiten die worden georganiseerd in het kader van Certificatie. Deze partijen leggen onderwerpen voor aan Hobéon voor erkenning en de toewijzing van de punten.
Vrije onderwerpen
2 pt Sertum Online sessies en e-learning programma’s
1 pt Sertum Erkendendag
1 pt branche verenigingen Bijeenkomsten en ledenvergaderingen (met voldoende relevante inhoud)
max.  2 pt derden Vakinhoudelijke bijeenkomsten – trainingen – cursussen, met onderbouwing van onderwerp en effectieve studie-uren
max.  2 pt zelf/derden Intercollegiaal overleg, of andere bijeenkomsten met onderbouwing van onderwerp en effectieve studie-uren
  • Voor PE-activiteiten georganiseerd door derden is een bewijs van deelname, of een ondertekende deelnemerslijst nodig.
  • Voor de onderbouwing van studie-uren is een verklaring nodig van de organiserende organisatie.

Meer informatie over Permanente Educatie

Aanbod van Permanente Educatie