PE punten

Bij Sertum worden de PE verplichtingen vanaf 2022 uitgedrukt in punten.


Puntenwaardering

  • Een punt staat voor één effectief studie-uur.
  • Een dagdeel van 4 uur wordt gewaardeerd met 3 punten,
  • Een hele dag wordt gewaardeerd met 6 punten.
  • Een online sessie (webinar, e-learning,..) vanaf anderhalf uur of meer wordt gewaardeerd met 2 punten.
  • Een online sessie (webinar, e-learning,..) van minder dan anderhalf uur wordt gewaardeerd met 1 punt

Te behalen punten

Verplichte onderwerpen
3 pt Sertum Update wet- en regelgeving – Sertum geregistreerden EN Hobéon gecertificeerden
n.t.b. Sertum Sessies in het kader van wet- en regelgeving – Sertum geregistreerden EN Hobéon gecertificeerden
n.t.b. Sertum Vakinhoudelijke sessies – Sertum geregistreerden
n.t.b. Hogescholen Activiteiten die worden georganiseerd in het kader van Certificatie. – Hobéon gecertificeerden
Vrije onderwerpen
1 pt Sertum Erkendendag
1 pt branche verenigingen Bijeenkomsten en ledenvergaderingen (met voldoende relevante inhoud)
max. 2 pt derden Vakinhoudelijke bijeenkomsten – trainingen – cursussen, met onderbouwing van onderwerp en effectieve studie-uren
max. 9 pt opleiders Meerdaagse opleidingen afgesloten met een diploma of certificaat – punten toekenning in overleg met Sertum 
max. 2 pt zelf/derden Intercollegiaal overleg, of andere bijeenkomsten met onderbouwing van onderwerp en effectieve studie-uren
  • Voor PE-activiteiten georganiseerd door derden is een bewijs van deelname, of een ondertekende deelnemerslijst nodig.
  • Voor de onderbouwing van studie-uren is een verklaring nodig van de organiserende organisatie.

Meer informatie over Permanente Educatie

Aanbod van Permanente Educatie