PE punten

PE punten

Bij Sertum worden de PE verplichtingen vanaf 2022 uitgedrukt in punten.

De PE verplichtingen zoals deze voor de bestaande registers gelden in 2022 blijven onveranderd, echter deze verplichtingen worden nu uitgedrukt in punten. Vanwege de vragen vanuit de markt naar gekwalificeerde onderhoudskundigen worden de PE verplichtingen in 2023 aangescherpt. Alle geregistreerden worden hiervan op de hoogte gesteld, ruim voordat de nieuwe verplichtingen zullen gelden


Puntenwaardering

 • Een punt staat voor één effectief studie-uur.
 • Een dagdeel van 3 uur wordt gewaardeerd met 3 punten,
 • Een hele dag wordt gewaardeerd met 6 punten.
 • Een online sessie (webinar, E-training,..) vanaf anderhalf uur of meer wordt gewaardeerd met 2 punten.
 • een online sessie (webinar, E-training,..) van minder dan anderhalf uur wordt gewaardeerd met 1 punt

Deze methode van puntentoekenning staat ook beschreven in de certificatieregeling van Hobéon.


Puntentoekenning

Verplichte onderwerpen

 • Melford – Basistraining wet- en regelgeving (online) – 1 punt
 • Melford – Update wet- en regelgeving (online video met controlevragen) – 3 punten
 • Melford – Toets wet- en regelgeving – voldoende afgesloten – 2 punten
 • Melford – Online toelichting van de toets wet- en regelgeving – 2 punten
 • Verplichte onderwerpen, die worden georganiseerd in het kader van Certificatie door bijvoorbeeld hogescholen. Deze partijen leggen onderwerpen voor aan Hobéon voor erkenning en de toewijzing van punten.

Vrije onderwerpen

 • Sertum – Expertvisie online sessie – 2 punten
 • Sertum – Erkendendag – deelname – 1 punt
 • Brancheverenigingen – ledenvergaderingen (met voldoende technische inhoud) – 1 punt
 • Vakinhoudelijke bijeenkomsten – trainingen – cursussen, met onderbouwing van onderwerp en effectieve studie-uren – max 2 punten
 • Intercollegiaal overleg, of andere bijeenkomsten met onderbouwing van onderwerp en effectieve studie-uren – max 2 punten
 • Voor de onderbouwing van studie-uren is een verklaring nodig van de organiserende organisatie.

Bewijslast

 • Voor de verplichte onderwerpen liggen de organiserende partij, de studielast en de puntentoekenning vast. Om deelname te bewijzen aan een sessie die niet door Sertum is georganiseerd is een verklaring van deelname (op naam) nodig.
 • Voor vrije onderwerpen is het buiten het indienen van een verklaring van deelname (op naam) ook nodig om aan te tonen dat de sessie van voldoende technische inhoud was voor de geregistreerde. Het is aan de geregistreerde hiervoor de middelen te leveren.

toelichting: het is eenvoudiger om de relevantie van de technische inhoud aan te tonen als het bijvoorbeeld een webinar van een branche-organisatie betreft zoals NVDO, Kivi, of TVVL. Wanneer een intercollegiaal overleg (intervisie) wordt georganiseerd, dan zal de inhoud moeten blijken uit notulen of een verslag. 

Alle PE punten die een geregistreerde aan zijn registratiedossier wil toevoegen dienen via Mijn Sertum – Mijn PE beheren, te worden geüpload.


Vragen