PE – veel gestelde vragen

Vanaf 2021 worden de PE verplichtingen van de Sertum geregistreerden bijgehouden door middel van een puntensysteem. Vanaf de zomer van 2023 kunnen Sertum geregistreerden deze zelf beheren.

 

Als ik meerdere registraties heb, hoe weet ik wat ik moet volgen?

De Sertum registers zijn opgedeeld in prioriteiten, je moet dan het PE-programma volgen van de registratie met de hoogste prioriteit. Je kan dat terugvinden in Mijn Sertum onder Mijn PE beheren. Kijk ook even onder het Verplichtingen schema


Ik zie in PE-beheren 5 jaren – waarom?

Omdat de registraties voor Hobéon gecertificeerden; de PE-verplichtingen over een periode van 5 jaar moeten behalen is er altijd 5 jaar in beeld, ook als je pas dit jaar begonnen bent.

2019 en 2020 zijn altijd leeg omdat wij toen nog geen punten bijhielden.


Moet ik mijn punten zelf bijhouden?

 • Als je een Sertum PE volgt, dan zorgen wij voor de registratie van de punten
 • Als je een volgt die een Hobéon verplichting is, dan zorgen wij ook voor de registratie van de punten
 • Als je een andere PE bij derden volgt, dan moet je zelf deze punten aanvragen via Mijn PE beheren
 • Zie ook PE-punten claimen

Let op: je dient per aanvraag een bewijs van deelname te uploaden.
In Mijn Sertum zie je jouw actuele overzicht van behaalde punten.


Wat is het verschil tussen verplichte en vrije onderwerpen?

 • Verplichte onderwerpen worden voorgeschreven in de registerbeschrijving van de registers – je kunt deze nalezen op de site.
 • De verplichte onderwerpen georganiseerd door Sertum gelden voor alle registraties maar NIET voor Hobeon Gecertificeerden. Aanbod Sertum verplichtingen
 • Verplichte onderwerpen voor Hobéon Gecertificeerden worden voorgeschreven door Hobéon en aangeboden door HAN en HU/Helix. Aanbod Hobéon verplichtingen
 • De verplichte update Wet- en regelgeving mag je volgen bij Sertum, HAN en HU.
 • Vrije onderwerpen zijn bedoeld om jezelf in jouw vakgebied te verdiepen zoals
  • Vakgerichte cursussen en opleidingen
  • Intervisie bijeenkomsten met vakcollega’s
  • Vakinhoudelijke bijeenkomsten van derden (zoals NVDO, Building G100, etc.)
  • De Sertum Erkendendag

Hoe weet ik hoeveel punten door derden georganiseerde PE activiteiten opleveren?

In Puntentelling staat een leidraad die je hiervoor kunt toepassen.


Wat gebeurt er als ik onvoldoende PE punten heb gehaald?

Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt. Als je te weinig punten hebt behaald krijg de gelegenheid om het tekort in te halen in het daaropvolgende jaar. Als je hier niet aan voldoet wordt je in de gelegenheid gesteld om je tekort te motiveren. Zonder plausibele verklaring kom je aanmerking voor schorsing volgens het Sertum reglement.


Waarom moeten Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI meer punten behalen dan overige inspecteurs?

Hobéon persoonscertificatie heeft een eigen regeling. Daarin worden andere eisen gesteld aan Permanente Educatie.


Waarom bestaat de minimale verplichting voor Wet- en regelgeving ook voor NEN-2767 inspecteurs?

Iedere Sertum geregistreerde wordt geacht de actualiteit op het eigen vakgebied én wet- en regelgeving bij te houden. Dat is één van de meerwaarden van de Sertum registratie.


Ik ben woninginspecteur NTA-8060, moet ik ook PE punten behalen?

De Woninginspecteur moet jaarlijks het programma van de opleider volgen, om aan het eind van het jaar een Externe PE-verklaring te krijgen. De opleider communiceert jaarlijks direct met Sertum over de geregistreerden die deze verklaring ontvangen.


Wat betekent Externe PE verklaring in het overzicht onder “Mijn PE beheren”?

Zie hiervoor


Zijn mijn behaalde punten ook zichtbaar voor mijn opdrachtgevers?

Nee, want het feit dat je nog geregistreerd bent geeft aan dat je aan de verplichtingen voldaan hebt.

Het staat je vrij om in “Mijn CV beheren” aanvullende relevante informatie op te nemen over je werkervaring en gevolgde opleidingen, cursussen of trainingen.


Hoe kan ik zelf de punten voor bij derden gevolgde sessie indienen?

Zie de tekst onder ‘Moet ik zelf mijn punten bijhouden?’ – Punten claimen


Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Sertum via info@sertum.nl
Als daartoe aanleiding is zullen we deze vragenlijst aanvullen.

 


Meer informatie over Permanente Educatie

Aanbod van Permanente Educatie