PE EXTerne verplichtingen

Externe verplichtingen

Voor de registers, waarvan de specifieke kennis is verankerd bij één partij (opleider of branche vereniging), worden de PE- eisen ingevuld, verzorgd en bewaakt door deze partij.

Aan het begin van een kalenderjaar zal de toegewezen partij aan Sertum rapporteren welke geregistreerden hebben voldaan aan de gestelde verplichtingen. Sertum verwerkt deze informatie en valideert de verplichting voor deze geregistreerde voor het betreffende kalenderjaar.

Sertum heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de PE-procedure en heeft geen invloed op beslissingen van deze partij.

Registers

Op dit moment gelden er externe verplichtingen voor de volgende registers:

 


Meer informatie over Permanente Educatie

Aanbod van Permanente Educatie