Schorsing

Toetsing

Jaarlijks wordt getoetst of geregistreerden aan hun verplichtingen hebben voldaan:
–  de toets op  het voldoen aan de financiële verplichtingen vindt plaats op 1 juni
–  de toets op het voldoen aan de Permanente Educatie op 1 december.

Persoonlijk registratiedossier

Alle gevolgde PE sessies worden geadministreerd in jouw eigen registratiedossier, dat is terug te vinden in Mijn Sertum | Mijn PE beheren.
Het dit dossier wordt door Sertum gevolgd evenals de inschrijvingen voor PE-activiteiten.

LET OP: Het is de eigen verantwoording van de geregistreerde om aan de PE verplichtingen te voldoen. Zie hiervoor jouw eigen verplichtingenschema.

Waarschuwing

Indien geregistreerden niet op schema lopen met de PE-verplichtingen, wordt op het moment van constateren contact* opgenomen. Als een geregistreerde niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, krijgt de geregistreerde een waarschuwing dat deze tekort geschoten is en dat deze voor een bepaalde datum actie moet ondernemen om het puntensaldo te repareren, dan wel de betaling te verrichten. Door de vastgestelde data van PE-activiteiten zal het soms niet lukken om de achterstand op tijd weg te werken, maar inschrijving voor PE-activiteiten wordt gezien als een teken van goede wil.

Schorsing

Geeft de geregistreerde geen gehoor aan de oproep tot herstel van de tekortkoming, dan wordt deze geschorst (conform artikel 2.8 van het Sertum Reglement). Deze persoon is dan niet meer te vinden als geregistreerde op de website.
In het geval van een schorsing van een geregistreerde die gecertificeerd is, wordt de certificerende instelling (Hobéon) op de hoogte gebracht.

Schorsing ongedaan maken

Op het moment dat de geregistreerde aan de verplichtingen voldaan heeft, dan dient deze zelf een verzoek in te dienen om de schorsing op te heffen, door Sertum wordt dan bekeken of de geregistreerde weer aan de voorwaarden voldoet. Let op: aan het opheffen van en schorsing zijn administratiekosten verbonden.

 

contact*: als wij contact opnemen, dan gebruiken wij daarvoor het mailadres en/of telefoonnummer dat in jouw account staat. Het is de verantwoordelijkheid van de geregistreerde om deze gegevens up to date te houden.


Meer informatie over Permanente Educatie

Aanbod van Permanente Educatie