PE Verplichte en vrije onderwerpen

Wat is het verschil

Bij de omschrijving van de PE verplichting wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte en vrije onderwerpen (voor gecertificeerden 50/50). De verplichte onderwerpen worden jaarlijks door  Sertum of Hobéon vastgesteld, na raadpleging van de stakeholders.

Voorbeelden van verplichte onderwerpen zijn
  • Jaarlijkse update wet- en regelgeving
  • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies
  • Systeem-updates zoals wijziging van NEN-2767 of BOEI methodiek
De vrij in te vullen onderwerpen kunnen bestaan uit
  • Alle PE-activiteiten met verplichte onderwerpen kunnen als vrij onderwerp worden meegeteld
  • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies, buiten de verplichte onderwerpen
  • Intercollegiaal overleg (intervisie)
  • Bijwonen vakinhoudelijke vergaderingen of bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de Sertum Erkendendag).
  • Een vakinhoudelijke cursus of opleiding (in totaal maximaal 9 punten per jaar)

Meer informatie over Permanente Educatie

Aanbod van Permanente Educatie